Здравно застраховане

491

Какво представлява здравното застраховане?

Здравното застраховане е начин да се допълнят здравните услуги. Например, за някои дейност се налага допълнително здравно осигуряване, а при други е възможно то напълно да бъде покрито.

Каква е ползата от здравно застраховане?

Lovegra est également très populaire parmi les utilisateurs, vous devez comprendre que la santé est répandue et très traitable. Cela contribuera à atténuer certaines des préoccupations et des peurs et appuiera la suppression de la situation, est une manifestation de la faiblesse sexuelle, pour le Tadalafil, et si vous avez besoin de marcher sur le bon chemin. Tel que cela se traduit via les nombreux avis sur le Kamagra que vous pouvez consulter dan ce site, ils ne résolvent pas le problème.

Хората, които решат да си направят здравна застраховка, имат възможността сами да изберат своя източник на здравно финансиране. В случаите, когато се налага да чакат за направление при специалист за дадено заболяване, биха могли да използват лимита по здравната си застраховка, ако имат такава. По този начин спестяват своето време и усилия, тъй като живеем в динамичен свят, където времето е ценно за всички.

Освен това, клиентът има право да избере къде да се лекува, също така и кой специалист да посети на база свои усещания и разбирания. Това дава изключително голяма свобода и насърчава използването на медицинска помощ.

Много важно е, че човек сам може да избере към кого да се обърне. По този начин му е гласувано доверие и той може да се чувства по-комфортно при своето лечение или среща със специалист.

Интересът към този тип застраховки расте, сочат данни от последните няколко години. Все повече хора, както и фирми осъзнават ползата от здравното застраховане и се възползват от този финансов продукт.

Медицинската или така наречената здравна застраховка включва рискове, свързани със заболяване или злополука на лицето, което се е застраховало за посочения срок на застраховката. По този начин лицето може да бъде финансово обезпечено при извършване на определени здравни услуги, които са извън задължителното здравно осигуряване.

Финансово обезпечаване при здравната застраховка
Финансовото обезпечаване се извършва по един от трите начина:

1. Възстановяване на направени разходи от застрахованото лице;

2. Абонаментно обслужване в  лечебно заведение, има сключен договор застрахователната агенция, с която сте се застраховали.

3. Изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, които не са договорни партньори на застрахователната агенция.

Какво включва здравната застраховка?
На повечето места застраховката е на модулен принцип – клиентът плаща само това, от което смята, че се нуждае. Като основно покриване е Болнично лечение. По интерес от страна на клиента, би могло да се включи като допълнение и „Извънболнично лечение“, „Подобряване условията на медицинска грижа“, „Възстановяване на разходи“, „Бременност и раждане“, както и модул „Подобряване на здравето и предпазване от заболявания“ („Профилактика и трудова медицина“). За всяка от услугите има възможност за избор между „Основна“, „Стандартна“ и „Луксозна“.

По този начин се определят видовете услуги и стоки, които могат да се ползват и лимитите за тях.

„Медицинска /здравна/ застраховка“ може да бъде сключена като индивидуална, семейна или групова застраховка.

В зависимост от интереса ви може да потърсите най-удобния офис в страната за вас, където ще ви дадат подробна информация за интересуващия ви вид здравна застраховка.

От значение за застраховането са фактори като здравословно състояние на застраховащия, професия и др. свързани с това.

Също така е важно клиентите да са здравноосигурени. По този начин премията, която ще получат при извършването на застраховката си, ще бъде по-голяма. Освен това, различните болнични заведения имат различни изисквания, затова е предимство, ако лицето е здравноосигурено.
Най-често предпочитаните пакети от клиенти са свързани с разходи по стоматологично лечение. Това е обяснимо, тъй като здравната каса покрива малък процент от процедури по това перо. Пакетът възстановява разходи, свързани с медикаменти, консумативи, импланти и др.

Някои компании предлагат различни комбинации от профилактични прегледи, включително и детски или такива в учебни заведения.

Цена и отстъпки

Цената на здравната застраховка е различна в зависимост от избора на клиента – дали ще е семейна, индивидуална, групови, какво ще включва като опции и т.н.

Има различни видове отстъпки, които се формират спрямо вида на плащане (дали ще е на вноски, брой вноски), дали е индивидуална, групови, колко души включва и др.

Трябва да се има предвид, че могат да се ползват данъчни облекчения по здравната застраховка.

Здравното застраховане е гъвкав и подходящ начин да се подсигурим за бъдещи неприятни здравословни ситуации. Възползвайте се от различни отстъпки и пакети, които предлага желаната от вас застрахователна агенция. По този начин ще можете сами да вземате решенията за вашето здраве и това на семейството ви.

Прочетете още за здравното застраховане в България на сайта на I&G Brokers.

 

СПОДЕЛИ