Актуализация НЗОК към дата 16-05-2016

Лекарствени продукти, които ще отпаднат от 16.05.2016 г. :

НЗОК-код Наименование на лекарствения продукт Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Окончателна опаковка Нов код от 16.05.2016 г.
BF001 Sintrom TABL 4 mg X20 BF293
AF462 Prazolpan TABL.GASTR.RES 40 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
AF490 Mesopral CAPS. GASTR. RES. 20 mg X28 Оттеглен от Приложение №1 на ПЛС
AF491 Mesopral CAPS. GASTR. RES. 40 mg X28 Оттеглен от Приложение №1 на ПЛС
BF149 NeoRecormon SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 6 000 IU – 0.3 ml X6 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
BF170 MIRCERA SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 200 mcg/0.3 ml X1 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
BF217 Ventavis NEBULISER SOLUTION 0.02 X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
CF491 Simvastatin AL 10 TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
CF492 Simvastatin AL 20 TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
JF357 Avelox TABL. FILM. COAT. 400 mg X5 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
JF358 Avelox TABL. FILM. COAT. 400 mg X7 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
JF548 Incivo TABL. FILM. 375 mg X168 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
MF119 Movalis TABL 15 mg X10 Оттеглен от Приложение №1 на ПЛС
NF767 Zyprexa TABL 5 mg X56 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF770 Zyprexa Velotab ORODISPERSIBLE TABL 20 mg X56 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF791 Mirtazapine Aurobindo ORODISPERSIBLE TABL 45 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF804 Mirtazapine Aurobindo ORODISPERSIBLE TABL 30 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF805 Mirtazapine Aurobindo TABL. FILM. COAT. 15 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС

Кодовете ще бъдат активни до 31.05.2016 г. , за да могат да бъдат изпълнявани издадените преди 16.05.2016 година рецепти.