Warning: preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 23 in /home/aptekain/public_html/oldRecipes.php on line 6
ОСТЕОПОРОЗА -РЕЦЕПТИ И СЪВЕТИ-Източник: Игор Буковски – Природолечение | Аптека-инфо предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!

АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

"Бабини рецепти" на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава информация за рецепти от народната медицина.
Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Ние не носим отговорност за последствията след употреба на публикуваните рецепти !
Забележка * Съветваме ви да се консултирате с лекар преди употреба!
Изберете рецепта: Покажи
Остеопорозата представлява намаление съдържанието на твър¬дите минерални структури преди всичко в дългите кости, като после¬дица от нарушаване на равновесието между новата зараждаща се и умиращата костна тъкан.
Признаците на болестта са болки в костите (кръста, бедрата), деформация и повишена склонност към счупване. Остеопорозата се по-явява почти у всяка четвърта жена след 45-50 годишна възраст, а на възраст след 75 години 50 % от жените имат някакви признаци на остеопороза. От болестта страда повече бялата раса. Между черните жени остеопороза се явява много рядко. При мъжете заболяването се появява много по-рядко, отколкото при жените.
Различаваме два вида остеопороза. Тип I - постменопаузна - ко¬ято се явява при жените между 51-65 години и се проявява с понижа¬ване нивото на половите хормони, понижаване здравината на костите и чести счупвания на прешлени. Тип II - сенилна - появява се при| жените след 75 годишна възраст. За този тип остеопороза са характер¬ни чести счупвания на шийката на бедрената кост и изразено разреж¬дане на структурата на костите. Между 66-74 годишна възраст се явя¬ва особена смесена форма на остеопороза. Причини за възникването са:
1. Промяна на нивото на половите хормони след периода на менопаузата (главно понижаване нивото на естрогените).
2. Лошо развитие на костите в периода на израстването, предиз¬викано от недостиг на някои основни изграждащи вещества.
3. Прекомерно отделяне на калций от тялото.
4. Недостатъчно използване на витамин D за приемане и опол¬зотворяване на калция.
5. Малко активни движения.
6. Неподходяща храна и някои вредни навици.

Хормони и остеопороза


В периода на климакса престава да функционира една много важ¬на жлеза с вътрешна секреция - яйчниците. Последиците са промени в нивото на половите хормони. По отношение на остеопорозата има зна¬чение ниското ниво на естрогените. Правени са опити за лечение с изкуствена добавка на тези хормони. Но бе установено, че дълготрай¬на употреба на естроген, дори и в малки количества, повишава риска от появата на рак на матката. Изкуственото приемане на хормони по време, когато от физиологична гледна точка за организма това е неже¬лателно, предизвиква много сериозни проблеми. Трябва да имаме пред¬вид, че човекът е бил сътворен съвършено. Прекратяването на функци¬ята на половите жлези има своето значение, което не можем да отре¬чем и да лъжем организма с инжекции. Законите, които са валидни за организма, не ни позволяват това. В последно време се опитва хормо¬нално лечение - комбинация на естрогени и прогестерон или други хормони (калцитонин и др.). От опитите, които е провел със свои коле¬ги, Д-р Фелсон прави заключение, че хормоналното лечение след менопаузата би трябвало да продължи поне 7 години, но дори толкова дъл¬го използване на хормони няма да попречи на намаляването на кал-ция в костите след 75 годишна възраст, когато рискът от счупвания поради остеопороза е най-голям. Нека тогава да се поогледаме за естествени възможности как да предотвратим остеопорозата.

Калций и остеопороза


Ключ за разрешаването на проблема не е млякото и млечните произведения, както досега твърдяха специалистите. Тежестта на проб¬лема не е в недостиг на калций в храната. Вече споменатият д-р Денис Бъркит казва: „Нямаме никакво доказателство, че остеопорозата има нещо общо с приемането на калций и е голяма грешка да се мисли, че заболяването ще се облекчи много, точно като се приема калций." Около две трети от калция, съдържащ се в храната, се изхвърля с изпражне¬нията и организмът не го усвоява. На основата на наблюдението също е ясно, че приемане на самостоятелен калций при остеопороза няма никакво терапевтично действие. Установено е също така, че излишъ¬кът на калций и същевременно недостигът на магнезий, което се сре¬ща често в нашата храна, води до появата на тромбоза. При повише¬но приемане на калций е необходимо да се подобри приемането на магнезий и други минерали (мед, цинк, манган) необходими за пра¬вилното образуване на костите. Използването на млякото носи със се¬бе си допълнителни рискове за инфекции (салмонела, туберкулоза, левкемични вируси и др.), има високо съдържание на химически вещества (пестициди, хербициди, антибиотици, ДДТ) и наситени животински мазнини, неподходящи по отношение развитието на атеросклероза. Бел¬тъчините на кравето мляко са между най-силните хранителни алерге¬ни, които повреждат главно детския организъм. Млякото и млечните произведения имат също доказано опасно влияние върху зрението (пер¬де) и на яйчниците (рак).
Това не означава, че нямаме нужда от калций. Листните зеленчу¬ци (зеле, броколи, карфиол, брюкселско зеле), мак, моркови са много безопасни източници на този елемент. Някои автори твърдят, че кал¬цият от растителната храна се възприема по-лошо от организма, за¬щото е свързан с някои нейни компоненти (фитати, целулоза). Д-р Бъркит, който 20 години изучавал растителната храна на африканците, казва: „Това е пълна безсмислица, фитатити свързват калция, но твър¬дението, че фитатните зърнени храни нарушават нивото на калция, е основано само на краткотрайни опити с плъхове. При по-дълготрайни наблюдения при хора, това твърдение не е доказано. Човек се приспо¬собява много бързо. Значителни изследвания доказват, че храна с високо съдържание на целулоза не влияе негативно на обмяната на ми¬нералите." След това д-р Бъркит цитира Алек Уолкер: „Африканците приемат много по-малко количество калций, три пъти повече целулоза и само в единични случаи са с нарушен калций в костите. При застра¬шената група от хора (по-възрастни от 60 години), при негрите счупванията на шийката на бедрената кост са само 1/10 в сравнение с белите американци."

Белтъчини и остеопороза


Друг значителен фактор, който застрашава от заболяване на ос¬теопороза, е прекомерната употреба на белтъчини в храната. Част от белтъчините са употребени за обновление на някои клетки и за раз¬лични функции на организма, друга част са се променили в урея в чер¬ния дроб. Уреята, като токсичен материал, който тялото трябва да из¬хвърли, в същото време е силен диуретик - улеснява уринирането. Ури¬ната обаче изхвърля със себе си калций и други минерали. При разг¬раждането на белтъчините се образуват и други вещества, които пре¬дизвикват повишаване на нивото на киселинността в кръвта и във вътрешната среда на организма (ацидоза). Точно тези кисели вещест¬ва неутрализират калция, освободен от костите.
Тази действителност води до отнемане на калция от костите и неговото изхвърляне с урината. Известният американски лекар прак¬тик Джон Макдоугал от Калифорния, занимаващ се с храненето, казва: „Установено е, че при повишаване на приемането на белтъчини със 100 %, от действителната потребност на организма, настъпва 50 % загуба на калция чрез урината. Лечебното приемане на калций не може да поправи загубата на калций при същевременното поемане на голямо количество белтъчини. Изследвания на ескимоското население показват, че изключително голямото количество на рибни белтъчини, които те приемат е свързано с много чести прояви на остеопороза. Ескимосите на възраст над 40 години имат с 10 до 15 % по-висока загуба на костна материя, отколкото американското население в съ¬щата възрастова категория. При това тяхната храна съдържа голямо количество рибни кости - приемат всъщност голямо количество кал¬ций. Това доказва, че техният висок прием на калций не стига, за да покрие загубите, възникнали от консумацията на храна с прекалено голямо съдържание на белтъчини."
Трудностите се явяват не само от количеството на белтъчините, но и от техния състав. В състава на белтъчините влизат около 20 аминоки¬селини, от които 3 съдържат сяра. Аминокиселините, съдържащи сяра, които се намират главно в белтъчините от животински произход, пови¬шават повече от останалите аминокиселини отделянето на калция чрез бъбреците. За това, че месото и колбасите не са подходящ източник на белтъчини (поради висока концентрация на серни аминокиселини и ви¬соко съдържание на фосфор), свидетелства също фактът, че при вегета¬рианците счупванията са минимални - с 50 % по-ниски, отколкото у хора, които ядат месо. „Друг значителен аргумент, който говори за вре¬дата от месната храна, е фактът, че месото не съдържа важния елемент бром. (Бромът не допуска прекомерното отделяне на калций чрез урина¬та и балансира нивото на половите хормони, които влияят на метабо¬лизма на костите.) „Бромът се съдържа в балансираната храна с високо съдържание на плодове, зеленчуци, ядкови и бобови растения," казва д-р ф.Х. Нелсен, специалист по храненето при Министерството на земеде¬лието на САЩ. Накрая, искам да подчертая, че бившите чехословашки диаграми - засега, все още валидни - показват, че дългогодишните ни традиционни навици въобще не отговарят на съвременните познания за храненето и главно за белтъчините, превишаващи световния стан¬дарт с 1,5 до 2,5 пъти. Не трябва, тогава да се чудим, че в нашето населе¬ние проявите на остеопороза са много чести.

Мазнини и остеопороза


Храната богата на мазнини повишава загубата на калций от тя¬лото. Полиненаситените мастни киселини в маргарините предизвикват определена степен на деминерализация (отнемане на минерални¬те соли) на костите.
Слънчеви бани и остеопороза
Витамин D, който се образува в кожата чрез действието на ултра¬виолетовите лъчи, има изключително голямо значение при абсорбира-нето и усвояването на калция. Умереното излагане на слънце има бла¬годатно влияние при растежа и образуването на костите. Дълготрайни¬ят недостиг от слънчево огряване (напр. в миналото под влияние на модата) води до нарушаване на метаболизма на калция и функциите на костния апарат. При приемане на половината от необходимото ко¬личество калций - остеопороза няма да се развие, ако витамин D е в достатъчно количество.
За малките деца е много по-важно редовно и правилно излагане на слънчева светлина, отколкото големи количества мляко. От една страна, защото по-голямото количество на калций не повишава него¬вото усвояване, но също и заради риска, който носи в себе си консума¬цията на мляко. Приемането на слънчева светлина е възможно и през зимата. През слънчевите дни е достатъчно 15-30 минутно стоене на слънце. Ултравиолетовите лъчи действат и през леко облекло.

Движение и остеопороза


Изследванията показват, че редовна и умерена гимнастика, дви¬жение на тялото има благоприятно влияние върху строежа и структу¬рата на костите и са много добра профилактична мярка против извли¬чането на калция от тях.
Най-добрите начини на активност за запазване на костната тъ¬кан са бягането и бързото ходене (според Г. Доналд, консултант в Аме¬риканския космически център НАСА).
Интензивната мускулна гимнастика значително повишава сте¬пента на отложения калций в костите.
При хора, които са принудени да лежат, всъщност при хора без движение и физическа активност, настъпва загуба на калций. Така съ¬що и местно обездвижване (напр. при счупване) има като последица отнемане на калция от костите и повишено предразположение към но¬ви счупвания.
За да не ви уплаша прекалено много от представата, че трябва да тренирате, като олимпийски състезатели, ще ви предложа резултата от наблюдението на японски лекари, че 30 минутно бързо ходене 3 пъ¬ти през седмицата за 7 месеца е чудесна профилактична мярка срещу остеопороза при жени след менопаузата.

Пушене и остеопороза

При жени, които пушат, е доказано по-ранно започване на мено¬паузата. Това се предизвиква от полициклични ароматични въглево¬дороди, намиращи се в цигарения дим, който унищожава женските по¬лови клетки в яйчниците и нарушава тяхната дейност.

Лечение


1. Пациентите би трябвало да спят на твърдо легло, което е добре главно заради гръбначния стълб.
2. Не преяждайте.
3. Не вдигайте тежки предмети. Препоръчвам и леки предмети да вдигате с двете ръце, за да може силата, която действа на тялото да бъде симетрично разпределена.
4. Избягвайте използването на естрогени. След първоначалното повишено образуване на костен материал следва понижено образува¬не, което спомага за рак на матката. Оптималната комбинация меж¬ду естрогени и прогестерон (и техните нови деривати) понижава риска от странични действия.
5. Препоръчвам храна богата на сурови зеленчуци и плодове. (Със¬тавна част от вашето меню трябва да бъдат дневно поне 1/2 кг зелен¬чуци и 1/2 кг плодове.) На костния метаболизъм помага също и вита¬мин С.
6. Старайте се да избягвате паданията и нараняванията. Среда¬та, в която живеете (банята, стълбите) трябва да бъдат обезопасени.
7. Препоръчва се колкото е възможно по-добре да се овладее проб¬лемът със зрението: носене на необходимите диоптри, постоянна гри¬жа за чистотата на стъклата на очилата, хирургично решение на пер¬дето и др. Отстраняването на зрителните проблеми ще помогне да се избегне падането и евентуалните счупвания.
8. Бъдете физически активни - минимално 1 час дневно. Бягане, аеробика за младите е приятна гимнастика, за по-възрастните също бягане, но и ходене, плуване, работа в градината и др.
9. Препоръчвам слънчеви бани (също и в зимните месеци). Чрез действието на слънчевите лъчи се образува витамин D, който има зна¬чение при приемането и оползотворяването на калция.
10. В профилактиката на остеопорозата има значение също и флу¬ора. По-големите дози са отровни, но напълно е достатъчно да употре¬бявате флуорова паста за зъби и морска сол вместо класическа кухнен¬ска сол (почти чист натриев хлорид). Морската сол съдържа целия ком¬плекс от минерални съединения (включително и флуорид).
11. Избягвайте хепарин, кортикостероиди, кафе, антиациди съ¬държащи алуминий, цигари и алкохол. Всички тези вещества пови¬шават загубата на калций.
12. Не се препоръчва лечение с различни добавки от кости (таб¬летки и др.) поради опасността от съдържание на живак, алуминий и арсеник.
13. Храната с високо съдържание на фосфор (месо, безалкохолни напитки, риба) води до влошаване използването на калция в организ¬ма. Ето защо е необходимо тези храни да се ограничат.Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта
Избор цени промоции онлайн магазин