Съществуват спорове в коя група от психични разтройства трябва да бъде включена хазартната зависимост – дали прилича повече на зависимостта към психоактивни вещества (като наркотиците и алкохола) или на компулсивните разстройства. Според класификатора, който се използва в Европа, този тип болест е причислена към разстройствата на влеченията и навиците и е приета под названието “патологично влечение към хазарт”.

Патологичното влечение към хазарта може да се опише с пристрастеност към хазартни игри – лото и тото, известни като “мек хазарт”, блек-джек, бинго, ротативка, покер, конни надбягвания и други спортни залагания, онлайн залагания и др. Като Международната класификация на болестите, десета ревизия (DSM-V) уточнява още и че за да се констатира зависимост, някоя от тези дейности трябва толкова много да доминира в живота на човека, че да бъде в ущърб на останалите му професионални, материални, семейни и социални ангажименти и ценности.

Симптоми на хазартната зависимост

В споменатия DSM-V има посочени точни критерии за поставяне на диагнозата хазартна зависимост, като за да се случи това, трябва поне четири от тях да се появят в период от поне една година:

– достигане на желаното вълнение чрез нужда от залагане на все по-големи суми пари; – поява на раздразнителност при опит залагането да бъде намалено или спряно; – наличие на няколко опити за намаляване или спиране на хазарта, които са неуспешни; – човек почти през цялото време мисли за хазарта – изживява отново минали печалби или загуби, планира следващата си игра и постоянно се стреми да търси пари за това; – залага най-вече, когато е в дистресово състояние – изпитва чувство на вина, безпомощност, тревога и т.н. – когато загуби, на следващия ден се завръща, за да си върне загубеното; – използва лъжи, за да прикрие степента си на пристрастеност към залаганията; – застрашил е живота си или е загубил работата си, връзката си или друга важна допреди това за него възможност заради залагане; – разчита на други хора да осигуряват пари, когато попадне в отчайваща финансова ситуация, която се е появила в следствие на залагания.

Тежестта на заболяването се уточнява според броя на тези покрити критерии – ако присъстват само 4-5, то това се определя като лека форма, 6-7 са за умерената, а при тежката се наблюдават осем или всичките девет. Констатира се, че хората, които прибягват до професионално лечение, най-често са от умерената или тежка форма.

Лечение на хазартната зависимост

Първата стъпка, която трябва да се предприеме при съмнения за поява на хазартна зависимост, е консултация с подходящ специалист – психолог, който има опит в тази сфера. Ако става въпрос за ваш близък, за когото се тревожите, но той не желае да посети професионалист, можете да го направите и без него. С психолога заедно ще обсъдите ситуацията и наличните симптоми и така ще получите повече подкрепа и информация и ще разберете за вариантите, които имате.

Когато дойде етапът, в който зависимият изрази сам желание за помощ, първо трябва да се направи оценка на неговото състояние и на базата на това да се избере най-подходящото лечение – програми за психосоциална рехабилитация, индивидуално лечение или някоя друга опция. Това ще се установи от специалисти по лечение на хазарта.

Обикновено приятелите, близките и семейството на зависимия оказват огромна роля в процеса по възстановяване. тяхната морална, духовна и физическа подкрепа е много важен фактор за провеждане на по-бързо и качествено лечение.

Източник: centrejiva.com

Лекарствени продукти, които ще отпаднат от 16.05.2016 г. :

НЗОК-код Наименование на лекарствения продукт Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Окончателна опаковка Нов код от 16.05.2016 г.
BF001 Sintrom TABL 4 mg X20 BF293
AF462 Prazolpan TABL.GASTR.RES 40 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
AF490 Mesopral CAPS. GASTR. RES. 20 mg X28 Оттеглен от Приложение №1 на ПЛС
AF491 Mesopral CAPS. GASTR. RES. 40 mg X28 Оттеглен от Приложение №1 на ПЛС
BF149 NeoRecormon SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 6 000 IU – 0.3 ml X6 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
BF170 MIRCERA SOL. INJ. PRE-FILLED SYRINGE 200 mcg/0.3 ml X1 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
BF217 Ventavis NEBULISER SOLUTION 0.02 X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
CF491 Simvastatin AL 10 TABL. FILM. COAT. 10 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
CF492 Simvastatin AL 20 TABL. FILM. COAT. 20 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
JF357 Avelox TABL. FILM. COAT. 400 mg X5 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
JF358 Avelox TABL. FILM. COAT. 400 mg X7 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
JF548 Incivo TABL. FILM. 375 mg X168 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
MF119 Movalis TABL 15 mg X10 Оттеглен от Приложение №1 на ПЛС
NF767 Zyprexa TABL 5 mg X56 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF770 Zyprexa Velotab ORODISPERSIBLE TABL 20 mg X56 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF791 Mirtazapine Aurobindo ORODISPERSIBLE TABL 45 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF804 Mirtazapine Aurobindo ORODISPERSIBLE TABL 30 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС
NF805 Mirtazapine Aurobindo TABL. FILM. COAT. 15 mg X30 Заличен от Приложение №1 на ПЛС

Кодовете ще бъдат активни до 31.05.2016 г. , за да могат да бъдат изпълнявани издадените преди 16.05.2016 година рецепти.

photo_big_684734

 

Новите стоки ще бъдат показани тук. Kuvan 100 mg X 120 – AF524 Torvacard Zentiva 20 mg X 30 – CG291 Torvacard Zentiva 10 mg X 30 – CG292 Biomime Rightest GS 100 x 50 X 50 – WF084 Easy Release: SU313 x 1 X 1 – WF085 Easy Release: SU314 x 1 X 1 – WF086 Soft – Relese- O: S6061 x 1 X 1 – WF087 Soft – Relese- O: S6091 x 1 X 1 – WF088 Quick – Set Paradigm x 1 X 1 – WF089 Sure T Paradigm X 1 – WF090 Silhouette Paradigm X 1 – WF091 Insulin Reservoir 3 ml X 1 – WF092 Paradigm Reservoir 3 ml X 1 – WF093 Paradigm Reservoir 1.8 ml X 1 – WF094 STOMOCUR; Brillant Alginate 20-50 mm X 1 – YF296 STOMOCUR; Select Alginate 20-60 mm X 1 – YF297 STOMOCUR; Brillant 20-50 mm X 1 – YF298 STOMOCUR; Select 20-65 mm X 1 – YF299 STOMOCUR; Protect 10 18-65 mm X 1 – YF301 STOMOCUR; Protect 12 18-65 mm X 1 – YF302 STOMOCUR; Colo MicroSkin 20-50 mm X 1 – YF303 STOMOCUR; Colo MicroSkin с вграден хидро колоиден пръстен 20-50 mm X 1 – YF304 STOMOCUR; Protect Colo Mini 10-40 mm X 1 – YF305 STOMOCUR; Protect Ileo с прозорец с безопасно затваряне 20-50 mm X 1 – YF314 STOMOCUR; Ileo с прозорец с безопасно затваряне MicroSkin® 20-50 mm X 1 – YF315 STOMOCUR; protect ileo Alginate 20-50 mm X 1 – YF316 STOMOCUR; Protect Ileo 20-50 mm X 1 – YF317 STOMOCUR; Ileo MicroSkin® 20-50 mm X 1 – YF318 STOMOCUR; ileo MicroSkin® с вграден хидро-колоиден пръстен 20-50 mm X 1 – YF427 STOMOCUR; Торбичка Clic Colo, 45 мм до 45 mm X 1 – YF481 STOMOCUR; Торбичка Clic Ileo с прозорец за безопасно запечатване, 45 мм до 45 mm X 1 – YF482 STOMOCUR; пръстен за предпазване на кожата до 45 mm X 1 – YF537 STOMOCUR; паста за предпазване на кожата 30 гр. X 1 – YF545 STOMOCUR;Uro MicroSkin® 15-50 mm X 1 – YF549 STOMOCUR;Uro MicroSkin® 15-50 mm X 1 – YF551 STOMOCUR;Uro MicroSkin® 15-50 mm X 1 – YF552 STOMOCUR; Uro Midi MicroSkin® 15-40 mm X 1 – YF555 STOMOCUR; Clic до 57 mm X 1 – YF569 Esteem + Drainable Pouch with Invisiclose Outlet 12мм до 70мм X 1 – YF790 Natura Drainable Pouch 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF791 Natura + Drainable Pouch with Invisiclose Outlet 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF792 Natura Drainable Pouch 100 mm X 1 – YF793 Natura + Closed Pouch 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF794 Natura Moldable Convex Wafer 13/45, 22/45, 33/57 мм X 1 – YF795 Sur-Fit Natura Convex Wafer 22/45,25/45,28/45,32/45,35/45, X 1 – YF796 Natura Flexible Wafer with Hydrocolloid Collar Adhesive (HCA) 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF797 Natura Stomahesive Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF798 Natura Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF799 Natura Wafer 100 mm X 1 – YF800 Natura Flexible Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF801 Combihesive Natura Stomahesive Flexible Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF802 Natura Urostomy Pouch with Fold-Over Tap 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF803 Sur-Fit Natura Convex Wafer 22/45,25/45,28/45,32/45,35/45, X 1 – YF804 Natura Flexible Wafer with Hydrocolloid Collar Adhesive (HCA) 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF805 Natura Moldable Convex Wafer 13/45, 22/45, 33/57 мм X 1 – YF806 Natura Stomahesive Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF807 Natura Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF808 Natura Flexible Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF809 Combihesive Natura Stomahesive Flexible Wafer 32, 38, 45, 57, 70 мм X 1 – YF810 Silesse Sting Free Skin Barier Spray 50 ml X 1 – YF811 Niltac Sting Free Adhesive Releaser Spray 50 ml X 1 – YF812 Silesse Sting Free Skin Barrier Wipes X 1 – YF813 Niltac Sting Free Adhesive Remover Wipe X 1 – YF814 STOMOCUR; Ostomy Belt X 1 – YF815

Лекарствени продукти, които ще отпаднат от 01.04.2016 г.

 

НЗОК-код Наименование на лекарствения продукт Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Окончателна опаковка
WF068 SensoLite Nova test ТЕСТ ЛЕНТИ x 50 X50
WF069 АБРА ТЕСТ ЛЕНТИ x 50 X50
WF078 FORA Diamond ТЕСТ ЛЕНТИ x 50 X50
WF079 CareSens ТЕСТ ЛЕНТИ x 50 X50
WF083 GlucoDr Auto ТЕСТ ЛЕНТИ x 50 X50
YF205 Combihesive 2S Accordeon Wafer ИЛЕО- КОЛО- ПЛОЧКА АКОРДЕОН пръстен: 70, 100 мм X1
YF213 Combihesive 2S Stomacap КОЛОСТОМНА МИНИТОРБ., КАПАЧЕ пръстен:38,45,57 мм X1
YF221 Combihesive 2S Litte Ones Closed Pouch КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА, ДЕТСКА пръстен:32, 45 мм X1
YF255 Combihesive 2S Accordeon Wafer УРОСТОМНА ПЛОЧКА АКОРДЕОН пръстен: 70,100 мм X1
YF355 Esteem Plus  Urostomy Pouch УРОСТОМНА ТОРБИЧКА ст.отв.12 mm, изр. се до 45mm X1
YF460 Proxima closed pouch КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА ОТВОРЕНА 10-70 mm X1
YF608 Wide Band Male External Catheter ВЪНШНИ КАТЕТРИ разм.:25, 29, 32, 36, 41 mm X1
YF610 Spirit-Style1 ВЪНШНИ КАТЕТРИ разм.:25, 29, 32, 36, 41 mm X1
YF611 Spirit- Style2 ВЪНШНИ КАТЕТРИ разм.:25, 29, 32, 36, 41 mm X1
YF612 Spirit-Style3 ВЪНШНИ КАТЕТРИ разм.:25, 29, 32, 36, 41 mm X1
YF614 Pop-On Male External Catheter ВЪНШНИ КАТЕТРИ разм.:25, 29, 32, 36, 41 mm X1
YF615 Ultraflex Male External Catheter ВЪНШНИ КАТЕТРИ разм.:25, 29, 32, 36, 41 mm X1
YF625 BAO – Health Еднокомп.затворена система 15mm – 40mm ИЛЕО-/КОЛОСТОМНА ТОРБ., ЗАТВ. 15-40 mm X1
YF626 BAO – Health Еднокомп.затворена система 15mm – 50mm ИЛЕО-/КОЛОСТОМНА ТОРБ., ЗАТВ. 15-50 mm X1
YF627 BAO – Health Еднокомп.затворена система 15mm – 60mm ИЛЕО-/КОЛОСТОМНА ТОРБ., ЗАТВ. 15-60 mm X1
YF628 ZenSiv 1-p colostomy beige window filter 0 cut-to fit КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-70 mm X1
YF629 ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter 0 cut-to fit КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-70 mm X1
YF630 ZenSiv 1-p colostomy beige window filter pre-cut 0 25mm КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF631 ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter pre-cut 0 25mm КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF632 ZenSiv 1-p colostomy beige window filter pre-cut 0 32mm КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-40 mm X1
YF633 ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter pre-cut 0 32mm КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-40 mm X1
YF634 ZenSiv 1-p colostomy beige window filter pre-cut 0 38mm КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-40 mm X1
YF635 ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter pre-cut 0 38mm КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-40 mm X1
YF636 ZenSiv 1-p colostomy transparent window filter 0 cut-to fit КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF637 ZenSiv 1-p colostomy beige plaster window filter 0 cut-to fit КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF638 ZenSiv 1-p colostomy mini beige window filter 0 cut-to fit КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF639 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter 0 cut-to fit ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF640 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter pre-cut 0 25mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF641 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter pre-cut 0 32mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-40 mm X1
YF642 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter pre-cut 0 38mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-40 mm X1
YF643 ZenSiv 1-p ileostomy beige window 0 cut-to fit ИЛЕО ТОРБИ 10-20 mm X1
YF644 ZenSiv 1-p ileostomy clear no filter 0 cut-to fit ИЛЕО ТОРБИ 10-20 mm X1
YF645 ZenSiv 1-p ileostomy mini beige window filter 0 cut-to fit ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-20 mm X1
YF654 BAO – Health Еднокомп. отворена система с дренаж 15mm – 40mm ИЛЕО-/КОЛОСТОМНА ТОРБ., ОТВ. 15-40 mm X1
YF655 BAO – Health Еднокомп. отворена система с дренаж 15mm – 50mm ИЛЕО-/КОЛОСТОМНА ТОРБ., ОТВ. 15-50 mm X1
YF656 BAO – Health Еднокомп. отворена система с дренаж 15mm – 60mm ИЛЕО-/КОЛОСТОМНА ТОРБ., ОТВ. 15-60 mm X1
YF657 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure 0 cut-to fit ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 0- X1
YF658 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 0 cut-to fit ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 0- X1
YF659 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure pre-cut 0 25mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 0-25 X1
YF660 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent pre-cut0 25mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 0-25 X1
YF661 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure pre-cut 0 32mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 0-32 X1
YF662 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent pre-cut 0 32mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 0-32 X1
YF663 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure pre-cut 0 38mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 0-38 X1
YF664 ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent pre-cut 0 38mm ИЛЕОТОРБ. С ИЗТОЧВАНЕ, ДЕТСКА 0-38 X1
YF672 BAO – Health Еднокомп. отворена система, детска 15mm-40mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА, ДЕТСКА 15-40 mm X1
YF673 BAO – Health Еднокомп. отворена система, детска 15mm-50mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА, ДЕТСКА 15-50 mm X1
YF674 BAO – Health Еднокомп. отворена система, детска 15mm-60mm ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА, ДЕТСКА 15-60 mm X1
YF679 BAO – Health Двукомп. отворена система с филтър 15mm – 40mm ИЛЕО-/КОЛО ТОРБА С ФИЛТЪР 15-40 mm X1
YF680 BAO – Health Двукомп. отворена система с филтър 15mm – 50mm ИЛЕО-/КОЛО ТОРБА С ФИЛТЪР 15-50 mm X1
YF681 BAO – Health Двукомп. отворена система с филтър 15mm – 60mm ИЛЕО-/КОЛО ТОРБА С ФИЛТЪР 15-60 mm X1
YF682 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure 50 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 50 мм X1
YF683 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 50 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 50 мм X1
YF684 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure 60 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF685 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 60 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF686 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 70 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 70 mm X1
YF693 BAO – Health Двукомп. затворена торбичка с филтър КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 10-70 mm X1
YF694 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 50 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 50 mm X1
YF695 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 60 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF696 ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 70 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 70 mm X1
YF697 ZenSiv 2-p ileostomy mini beige window filter 50 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 50 mm X1
YF698 ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 40 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 40 mm X1
YF699 ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 50 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 50 mm X1
YF700 ZenSiv 2-p colostomy beige window vent filter 50 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 50 mm X1
YF701 ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 60 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF702 ZenSiv 2-p colostomy beige window vent filter 60 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF703 ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 70 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 70 mm X1
YF704 ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 80 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 80 mm X1
YF705 ZenSiv 2-p colostomy clear filter 60 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF706 ZenSiv 2-p colostomy mini beige window filter 40 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 40 mm X1
YF707 ZenSiv 2-p colostomy mini beige window filter 50 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 50 mm X1
YF708 ZenSiv 2-p colostomy mini beige window filter 60 ring КОЛОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF711 ZenSiv 2-p ileostomy transperent 60 ring ИЛЕОСТОМНА ТОРБИЧКА С ФИЛТЪР 60 mm X1
YF722 BAO – Health плочка 15mm – 40mm ПЛОЧКА 15-40 mm X1
YF723 BAO – Health плочка 15mm – 50mm ПЛОЧКА 15-50 mm X1
YF724 BAO – Health плочка 15mm – 60mm ПЛОЧКА 15-60 mm X1
YF725 ZenSiv 2-p normal baseplate 40 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА 40 mm X1
YF726 ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА 50 mm X1
YF727 ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut 0 25mm ПЛОЧКА 50 mm X1
YF728 ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut 0 32mm ПЛОЧКА 50 mm X1
YF729 ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut 0 38mm ПЛОЧКА 50 mm X1
YF730 ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА 60 mm X1
YF731 ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut 0 25mm ПЛОЧКА 60 mm X1
YF732 ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut 0 32mm ПЛОЧКА 60 mm X1
YF733 ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut 0 38mm ПЛОЧКА 60 mm X1
YF734 ZenSiv 2-p normal baseplate 70 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА 70 mm X1
YF735 ZenSiv 2-p normal baseplate 80 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА 80 mm X1
YF736 ZenSiv 2-p normal baseplate 100 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА 100 mm X1
YF737 ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 40 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА С ХИДРОКОЛОИДЕН СЛОЙ 40 mm X1
YF738 ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 50 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА С ХИДРОКОЛОИДЕН СЛОЙ 50 mm X1
YF739 ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 60 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА С ХИДРОКОЛОИДЕН СЛОЙ 60 mm X1
YF740 ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 70 ring 0 cut-to fit ПЛОЧКА С ХИДРОКОЛОИДЕН СЛОЙ 70 mm X1
YF754 BAO – Health Еднокомп. отворена уростомна система с дренаж 15mm – 40mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 15-40 mm X1
YF755 BAO – Health Еднокомп. отворена уростомна система с дренаж 15mm – 50mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 15-50 mm X1
YF756 BAO – Health Еднокомп. Отворена уростомна система с дренаж 15mm – 60mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 15-60 mm X1
YF757 ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap 0 cut-to fit УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 0- X1
YF758 ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut 0 25mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 0-25 X1
YF759 ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut 0 32mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 0-32 X1
YF760 ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut 0 38mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 0-38 X1
YF761 ZenSiv 1-p urostomy transparant flex tap 0 cut-to fit УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 0- X1
YF762 ZenSiv 1-p urostomy beige plaster window flex tap 0 cut-to fit УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 0- X1
YF770 BAO – Health Двукомп. отворена уростомна торбичка с дренаж 15mm – 40mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 15-40 mm X1
YF771 BAO – Health Двукомп. отворена уростомна торбичка с дренаж 15mm – 50mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 15-50 mm X1
YF772 BAO – Health Двукомп. Отворена уростомна торбичка с дренаж 15mm – 60mm УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 15-60 mm X1
YF773 ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 40 ring УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 40 mm X1
YF774 ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 50 ring УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 50 mm X1
YF775 ZenSiv 2-p urostomy transparant flex tap 50 ring УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 50 mm X1
YF776 ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 60 ring УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 60 mm X1
YF777 ZenSiv 2-p urostomy transparant flex tap 60 ring УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 60 mm X1
YF778 ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 70 ring УРОСТОМНА ТОРБИЧКА 70 mm X1
ZF007 Curea P2 10см Х 20см            P2-100200-10 ПРЕВРЪЗКИ АБСОРБИРАЩИ   X1
ZF010 Curea P2 10см Х 20см            P2-100200-25 ПРЕВРЪЗКИ АБСОРБИРАЩИ   X1
ZF011 Curea P2 20см Х 20см             P2-200200-10 ПРЕВРЪЗКИ АБСОРБИРАЩИ   X1
ZF013 Curea P2 20см Х 20см             P2-200300-10 ПРЕВРЪЗКИ АБСОРБИРАЩИ   X1

 

Кодовете ще бъдат активни до 15.04.2016 г. , за да могат да бъдат изпълнявани издадените преди 01.04.2016 година рецепти.

 

Също така, може да изтеглите и приложените списъци

Izmenenie_Pril1_PLS-NZOK_01_04_2016 Spisak_Veterani_01_04_2016 Spisak_Voennoinvalidi nad 50%_01_04_2016 Spisak_Voennoinvalidi_Voennopostradali do 50%_01_04_2016

 

 

Какво представлява здравното застраховане?

Здравното застраховане е начин да се допълнят здравните услуги. Например, за някои дейност се налага допълнително здравно осигуряване, а при други е възможно то напълно да бъде покрито.

Каква е ползата от здравно застраховане?

Хората, които решат да си направят здравна застраховка, имат възможността сами да изберат своя източник на здравно финансиране. В случаите, когато се налага да чакат за направление при специалист за дадено заболяване, биха могли да използват лимита по здравната си застраховка, ако имат такава. По този начин спестяват своето време и усилия, тъй като живеем в динамичен свят, където времето е ценно за всички.

Освен това, клиентът има право да избере къде да се лекува, също така и кой специалист да посети на база свои усещания и разбирания. Това дава изключително голяма свобода и насърчава използването на медицинска помощ.

Много важно е, че човек сам може да избере към кого да се обърне. По този начин му е гласувано доверие и той може да се чувства по-комфортно при своето лечение или среща със специалист.

Интересът към този тип застраховки расте, сочат данни от последните няколко години. Все повече хора, както и фирми осъзнават ползата от здравното застраховане и се възползват от този финансов продукт.

Медицинската или така наречената здравна застраховка включва рискове, свързани със заболяване или злополука на лицето, което се е застраховало за посочения срок на застраховката. По този начин лицето може да бъде финансово обезпечено при извършване на определени здравни услуги, които са извън задължителното здравно осигуряване.

Финансово обезпечаване при здравната застраховка Финансовото обезпечаване се извършва по един от трите начина:

1. Възстановяване на направени разходи от застрахованото лице;

2. Абонаментно обслужване в  лечебно заведение, има сключен договор застрахователната агенция, с която сте се застраховали.

3. Изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, които не са договорни партньори на застрахователната агенция.

Какво включва здравната застраховка? На повечето места застраховката е на модулен принцип – клиентът плаща само това, от което смята, че се нуждае. Като основно покриване е Болнично лечение. По интерес от страна на клиента, би могло да се включи като допълнение и „Извънболнично лечение“, „Подобряване условията на медицинска грижа“, „Възстановяване на разходи“, „Бременност и раждане“, както и модул “Подобряване на здравето и предпазване от заболявания“ („Профилактика и трудова медицина“). За всяка от услугите има възможност за избор между „Основна“, „Стандартна“ и „Луксозна“.

По този начин се определят видовете услуги и стоки, които могат да се ползват и лимитите за тях.

„Медицинска /здравна/ застраховка“ може да бъде сключена като индивидуална, семейна или групова застраховка.

В зависимост от интереса ви може да потърсите най-удобния офис в страната за вас, където ще ви дадат подробна информация за интересуващия ви вид здравна застраховка.

От значение за застраховането са фактори като здравословно състояние на застраховащия, професия и др. свързани с това.

Също така е важно клиентите да са здравноосигурени. По този начин премията, която ще получат при извършването на застраховката си, ще бъде по-голяма. Освен това, различните болнични заведения имат различни изисквания, затова е предимство, ако лицето е здравноосигурено. Най-често предпочитаните пакети от клиенти са свързани с разходи по стоматологично лечение. Това е обяснимо, тъй като здравната каса покрива малък процент от процедури по това перо. Пакетът възстановява разходи, свързани с медикаменти, консумативи, импланти и др.

Някои компании предлагат различни комбинации от профилактични прегледи, включително и детски или такива в учебни заведения.

Цена и отстъпки

Цената на здравната застраховка е различна в зависимост от избора на клиента – дали ще е семейна, индивидуална, групови, какво ще включва като опции и т.н.

Има различни видове отстъпки, които се формират спрямо вида на плащане (дали ще е на вноски, брой вноски), дали е индивидуална, групови, колко души включва и др.

Трябва да се има предвид, че могат да се ползват данъчни облекчения по здравната застраховка.

Здравното застраховане е гъвкав и подходящ начин да се подсигурим за бъдещи неприятни здравословни ситуации. Възползвайте се от различни отстъпки и пакети, които предлага желаната от вас застрахователна агенция. По този начин ще можете сами да вземате решенията за вашето здраве и това на семейството ви.

Прочетете още за здравното застраховане в България на сайта на I&G Brokers.

 

Есента чука на врата, а ние от екипа на Аптека-инфо отново полагаме усилия да сме полезни на нашите потребители, и за пореден период представяме последните промени на лекарствата по Здравна Каса.

Новите позиции са:

Beriate 250IU X 1 – BF287 Beriate 500IU X 1 – BF288 Beriate 1000 IU X 1 – BF289 Cantab Plus 16 mg/12.5 mg X 28 – CG261 Cantab Plus 32 mg/12.5 mg X 28 – CG262 Vesisol 5 mg X 30 – GF140

От няколко дена аптеките са “помолени” да качват отчетите си в сайта на Здравна Каса.

Колеги, които работят с аптечен софтуер ни предоставиха информация за начина на качване на файловете в сайта на Здравна Каса.

Много от аптеките са получили и имейли от Здравна каса с описан начин на качване на отчетите, но за много от потребителите, тази информация е неразбрана.

Колегите ни предоставиха според тях малко по-систематизирана информация за начина на качване на отчетите в сайта на Здравна каса, който начин ще Ви предоставим.

Първото, което трябва да направите е да свалите “Java” от сайта на “Java.com”

 

Като следвате стъпките.

Сваляте въпросният файл, стартирате го, започва да се инсталира, следвайте стелките на пред и се съгласявайте със всичко.

След като инсталирате Java, затворете всички браузери и после ги отворете на ново.

Избираме да работим с “Internet Explorer” и е добре да е по-нова версия.

В полето на адреса се вкарва следният адрес https://pis.nhif.bg

Понеже имат някакъв проблем със сертификата от Здравна Каса, натискате 5

Бутона показан на снимката

 

След това, натискате бутона “Вход с цифров сертификат”

 

6

Натискате “Онлайн отчети”

8

На новият прозорец натискате “Нов Отчет”

Там избирате най-горният бутон, “Избери” и посочете файла, който искате да изпратите.

Изберете файла, който е генериран от аптечният Ви софтуер, не подписан и в чист вид.

11

След това натиснете ” Open”

Файла вече е качен в сайта, от долният прозорец, падащо меню избирате “Тип на файла”

След това натискате “Качване на файл”

12

След като се качи файла, по-долу излиза самият файл, който сте качили, а малко по-долу зарежда и Java , където ще излезе и прозорец с подписване на файла

16

Кликате върху иконката, излиза прозорец с въвеждане на пин кода.

17

Въвеждате пин кода от подписа, и след малко излиза че файла е подписан, като по-горе се полявява нов бутон за изпращане на файла

19

Натискате посоченият бутон и файла вече е изпратен към Здравна Каса.

Това е всичко.

ВАЖНО

Опитвайте да изпращане файла през Мозила или Интернет Експоерър, не през Гугъл Хром, поради причина че Java  на Гугъл Хром от версия 45 няма да работи.

 

Успех

 

kafeikokosovomaslopixabay

 

С какво тази, странна на пръв поглед комбинация, е толкова полезна за тялото ни и какво точно я прави отлично средство за отслабване?

– На първо място, кокосовото масло е отличен източник на енергия. Това е така поради съдържащите се в кокосовото масло средноверижни триглицериди. Това са мазнини, които се метаболизират по различен начин от тялото, при което се отделя голямо количество енергия.

– Кокосовото масло ускорява метаболизма – тук отново в главната роля са средноверижните триглицериди. Те много бързо се разграждат и съдържащите се в тях калории се преобразуват в енергия, която се използва от тялото ни.

По този начин този вид глицериди не се отлага в мастните депа, а точно обратното, помага ни да отслабваме. Затова кокосовото масло повишава нивата на ”добрия” холестерол и помага за изгарянето на мазнините в коремната област.

– Друго важно предимство на кокосовото масло е, че стимулира имунната система. Повече от 50 % от съдържащите се в кокосовото масло, мастни киселини се падат на лауриновата мастна киселина.

Тя притежава антибактериални и противовирусни свойства. Затова е ефективна при вирусни инфекции, включително грип, свински грип, птичи грип, обикновена настинка, херпеси, генитален херпес, генитални брадавици, причинени от човешкия папилома вирус.

Сега вече знаете, колко е полезно кокосовото масло и следва да ви покажем как да го включите в сутрешното си кафе.

Изсипете приготвеното кафе (1 чаша) в блендер, след това добавете 1-2 с.л. кокосово масло. Като подсладител може да добавите медстевия или кокосова захар. Разбъркайте добре с блендера и готово, вече имате кокосово кафе.

 

 

 

Източник: www.zdraviste.com

Източник снимка: www.pixabay.com

Ärztin misst den Blutdruck und Puls bei Patientin

Кръвното налягане е най-важният показател за вашето здраве. Когато ходите на лекар, почти винаги той проверява състоянието на кръвното ви налягане. Статистиката показва, че едва един на всеки 5 знае колко са точните стойности на кръвното. Тази немърливост не говори добре за хората, защото кръвното налягане има важна роля в живота на човека.

Горната граница на кръвното (диастолично) се регистрира при съкращение на сърцето и изхвърляне на кръвта в съдовете. Долната граница (систолично)е когато сърцето се отпуска или вените, които влизат в него го пълнят с кръв.

Ако вашето кръвно е в границите 120 до 140.

Това е така наречената норма на кръвното налягане. Ако кръвното ви в продължение на 2 седмици е над 140/90, то трябва задължително да се консултирате с лекар, той като е възможно да страдате от хипертония.

При диабетици нормата трябва да е не повече от 130/80.

За профилактика е добре да следите редовно вашето кръвно налягане с удобен апарат за кръвно.

Ако вашето кръвно е от 90 до 120.

Доста хора живеят без проблеми с по-ниско кръвно от типа 100 на 60, понякога дори 90 на 50. При тях рискът от хипертония разбираемо е доста по-висок, защото и най-малкото повишение се усеща от тях като криза. Хипотонията се появява, когато при мъжете кръвното е от 100 на 60 надолу, а при жените – 95 на 60. При внезапно понижаване на кръвното е препоръчително да ви чуе кардиолог.

Ако вашето кръвно е от 130/0 до 130/100.

Ако се е повишила само горната граница, като например стойностите й са от типа 170 на 70, това показва по-малка еластичност на артериите ви или наличие на холестеролни плаки. Доплерографията в този случай е задължителна.

При повишаване на долната граница от типа 130 на 110, то това е признак, че сърцето ви се отпуска доста по-лошо при изпълването му с кръв. Лекарят ще ви препоръча изследване с улстразвук.

Всеки, който е хипотоник, е добре преди закуска да прави лека физическа подготовка плюс упражнения, да пие повече течности, както и лековити чайове.

Хипертониците не е препоръчително да прекаляват с течностите и солта, за да ограничат покачването на кръвното.

Как да измервате кръвното в домашни условия.

Необходим ви е точен електронен апарат за кръвно налягане. Различни модели на качествени апарати за кръвно налягане може да намерите и тук. Най-добре е да бъде за над лакът, с маншет. За да са вярни показателите е добре да сте спокойни, в седнало или легнало положение, да не сте пили скоро напитки или алкохол, да не сте яли преди 1 час, както и да сте били в покой. Разбира се цигарите преди измерването също променят стойностите, така че 60 мин. преди това недейте да пушите.

Най-удачно е да сте седнали, краката да са прави, да сте отпуснати и ръката да ви е на равнището на сърцето ви. Първото измерване е само маркиращото, то е тестово. След 4-5 минути трябва да повторите измерването, което ще ви даде точният резултат на кръвното ви налягане. Можете за измервате кръвното налягане както на едната, така и на другата ръка, като лакътя трябва да е върху масата.

 

Източник : http://www.kupih.net/

Снимка: Google

Американски учени са установили, че при гладуване организмът се отървава от ненужни и повредени клетки.

Witthaya-Phonsawat.freedigitalphotos.net_-394x266

Когато човек започне отново да яде, стволовите му клетки произвеждат нови бели кръвни клетки, фактически обновявайки имунната му система. Отказ от храна за три дена може напълно да обнови имунната система, дори в напреднала възраст. Според експерти, това е „важно откритие“.

luigi-diamanti.freedigitalphotos.net_-394x295

Свалянето на цял един размер за седмица е нещо прекрасно, стига да се постигне. При желание за толкова скоростни резултати, както и за трайни такива, е добре да се има предвид максимата, която диетолозите повтарят откакто се помним – че диетите вървят ръка за ръка с физическата активност.