Актуализация по НЗОК – 16 септември 2015г.

59

Последните промени на лекарствата по Здравна Каса са представени по-долу.

Новите позиции са:
Xigduo 5 mg/850 mg X 56 – AF514
Xigduo 5 mg/1000 mg X 56 – AF515
Normodiab MR 60 mg X 30 – AF516
Abasaglar 100 IU/ml – 3 ml X 10 – AF517
Toujeo 450IU X 5 – AF518
Co-Renitec 20 mg/12.5 mg X 14 – CG263
L-Thyroxin 150 mcg X 50 – HF136
Lemilvo 15 mg X 30 – NF880
Lemilvo 15 mg X 30 – NF881
AirFluSal Forspiro 50 mcg/250 mcg/dose – 60 doses X 1 – RF194

СПОДЕЛИ