Warning: preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 23 in /home/aptekain/public_html/drugsInfo.php on line 7
AGAPURIN SR 400 - (АГАПУРИН 400 # 60 ТАБЛ.) CF616 | Аптека-инфо предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!

АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

AGAPURIN SR 400 - (АГАПУРИН 400 # 60 ТАБЛ.) CF616

Данни за продукта по НЗОК
НЗОК КОД:CF616
АТЦ код:C04AD03
Начин на предписване:Без протокол
Тип рецепта:Нормална и Хронична
Максимална цена за НЗОК:11.63 лв.
Заплащане от пациента:9.57 лв.
Заплащане от НЗОК (Реимбурсация):2.06 лв.
Безплатно:НЕ
Наркотично:НЕ
МКБ, към което се отпуска: G63.2, H36.0, I69.3, I69.4, I69.8, I73.1
Последно приложена актуализация на НЗОК: 01.07.2022

Кратка характеристика на продукта
1. Търговско име на лекарствения продукт Agapurin® retard
2. Количествен и качествен състав
Лекарствено вещество: Pentoxifylline 400 mg в 1 таблетка с удължено освобождаване
3. Лекарствена форма
Таблетки с удължено освобождаване.
4. Клинични данни
4.1. Показания
• Хронични периферни артериални и артериално-венозни нарушения на кръвоснабдяването на атеросклеротична, диабетична и възпалителна основа (атеросклероза с claudicatio intermittens, диабетна ангиопатия, endangiitis obliterans), дистрофични нарушения (посттромботичен синдром, ulcus cruris, гангрена, измръзвания), ангионевропатии (парестезии, акроцианоза, болест на Raynaud)
о Нарушения на мозъчното кръвоснабдяване (състояния, причинени от мозъчна атеросклероза, напр. намалена концентрация, световъртеж, разсеяност, състояния след инсулт с персистиращи прояви на мозъчносъдова исхемия)
о Остра и хронична недостатъчност на кръво^^^^в^ет^^на ретината и хориоидеята
о Остри функционални нарушения на вътрешното!
а) деца
Поради недостатъчния клиничен опит при деца и юноши под 18 години, Агапурин не се препоръчва при тези възрастови групи.
б) възрастни
Първоначално се назначават 400 mg 3 пъти дневно през първата седмица. При значително намаляване на кръвното налягане, както и при поява на нежелани лекарствени реакции от страна на ЦНС или гастроинтестиналния тракт, дозировката се намалява до 400 mg 2 пъти дневно. При по-продължителна терапия, поддържащата доза е 400 mg 2 пъти дневно.
в) дозировка при бъбречна недостатъчност
При наличие на бъбречна недостатъчност, при серумен креатинин над 400 mmof/l е необходимо дозата да се намали с около 30-50%.
г) максимална доза
Препоръчва се максималната доза да не надвишава 1 200 mg дневно. Начин на приложение
Агапурин се прилага перорално. Обвитите таблети се приемат цели, без да се чупят, по едно и също време на деня, за предпочитане по време на хранене, с малко количество течност.
4.3. Противопоказания
Агапурин не трябва да се използва при свръхчувствителност към лекарственото вещество или към някое от помощните вещества, при хеморагии (главно при масивен кръвоизлив, мозъчна или ретинална хеморагия), както и при пациенти със склонност към кървене.
4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба
Съотношението риск/полза трябва внимателно да се преценява в следните случаи:
• хипотония
• тежка аритмия
• остра коронарна и церебрална атеросклероза
• остър миокарден инфаркт
• диабет (виж Взаимодействия)
• тежка бъбречна недостатъчност (виж Дозировка)
4.5. Лекарствени и други взаимодействия
Агапурин потенцира действието на антихипертензивните средства, а също така и на други вазодилататори, което може да доведе до значително понижение на кръвното налягане. В комбинация със симпатиколитици и ганглиоплегици, Агапурин също значително понижава кръвното налягане. Едновременна употреба със симпатикомиметици или ксантини води до ЦНС стимулация.
Високи дози Агапурин потенцират действието на инсулин и оралните антидиабетични средства, което може да доведе до хипогликемия. Поради това, препоръчва се нивата на кръвната захар да се наблюдават по-често и при необходимост да се промени дозировката на антидиабетичното средство. Лекарственият продукт увеличава честотата на усложнения, свързани с кървене при едновременно приложение с антикоагуланти, антиагреганти и тромболитици. При едновременна употреба с антикоагуланти е необходимо внимателно проследяване на протромбиновото време. Циметидин увеличава плазмените нива на Агапурин с последващо увеличаване на вероятността от нежелани лекарствени реакции.
4.6. Бременност и кърмене
При изследване за тератогенност на пентоксифилин при приложението му при плъхове и зайци не е наблюдавано повлияване на репродуктивността и плодовитостта и не е установена по-висока честота на фетални малформации. Пентоксифилин се екскретира в кърмата. Въпреки че не са установени влияние върху плодовитостта и фетални малформации при изследвания върху животни, приложението на пентоксифилин по време на бременност не се препоръчва поради липсата на достатъчен клиничен опит. Тъй като пентоксифилин се екскретира в кърмата, не се препоръчва кърмене по време на лечението с препарата.
4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не е установено влияние върху бдителността по време на употреба на лекарствения
продукт.
4.8. Нежелани лекарствени реакции
Агапурин обикновено се понася добре, но може да се появят следните нежелани лекарствени реакции:
• гастроинтестинален тракт: гадене, повръщане, тежест в стомаха;
• ЦНС: главоболие, обърканост, безпокойство, нарушение на съня, увеличено изпотяване;
• Кожа: симптоми на свръхчувствителност се наблюдават често - зачервяване, уртикария и сърбеж - обикновено изчезват след завършване или прекъсване на лечението;
• Сърдечно-съдова система: колапс на кръвообращението, тахикардия, сърдечни аритмии, хипотония, рядко симптоми на ангина пекторис, хеморагия в различни органи (главно при пациенти със склонност към кървене), анафилактичен шок;
• Метаболизъм: хипогликемия.
4.9. Предозиране
Началните симптоми на остра интоксикация с Агапурин включват гадене, световъртеж, брадикардия и хипотония. Треска, загуба на съзнание (тонични клонични конвулсии) и кървене в гастроинтестиналния тракт също могат да бъдат наблюдавани.
Не е установен специфичен антидот, лечението на интоксикацията с Агапурин е симптоматично. Изследванията при животни не са показали токсично действие на пентоксифилин при макроскопски и микроскопски изследвания на повечето важни органи.
5. Фармакологични свойства
5.1. Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: вазодилататор, реологично средство
АТС код: С04АО 03

Механизъм на действие:

Агапурин индуцира артериолна гладкомускулна релаксация, ка инхибиране на фосфодиестеразата, с последващо кумулир повишаване на периферното съдово съпротивление. Ага кръвта главно в микроциркулационната област. Подобрява к; с кислород. Агапурин инхибира агрегацията и адхезивно
ектно, така и чрез ето води до козитета на о насищане г.

Подобрява еластичността и формабилността на еритроцитите чрез увеличаване на концентрацията на АТФ в еритроцитите, едновременно с увеличаване на зарядния потенциал. Агапурин има вероятно противовъзпалително и цитопротективно действие, дължащо се на намалената продукция на цитокини чрез активиране на макрофагите и понижаването на неутрофилите.
5.2. Фармакокинетични свойства
Лекарственото вещество се абсорбира почти напълно (повече от 95%) след перорално приложение. Свързва се с протеините на еритроцитната клетъчна мембрана; биотрансформацията протича в еритроцитите и черния дроб. 94% от препарата се елиминира с урината и 4% с фекалите като метаболити, а около 2% от приетата доза се елиминира непроменена. Пентоксифилин се освобождава бавно от ретардната форма. Максимална плазмена концентрация се достига 2 часа след приема. Концентрацията на пентоксифилин в плазмата 12 часа след приложението на препарата представлява 25% от максималната стойност.
5.3. Предклинични данни за безопасност
При продължителни изследвания върху животни по отношение на мутагенност и канцерогенност на пентоксифилин, не се наблюдава значима честота на злокачествени тумори. Обаче, при изследвания включващи приложение на високи дози при плъхове, честотата на доброкачествени фиброаденоми на млечните жлези при женските индивиди е увеличена със статистическа значимост. Клиничните изследвания при хора не показват по-висока честота на поява на тумори. Другите необходими данни за безопасност на продукта са описани в по-горните раздели.
6. Фармацевтични данни
6.1. Списък на помощните вещества и техните количества
НаименованиеКоличество
Помощни вещества
Сърцевина:
Eudragit RS PO....37,500 mg
Eudragit RS 100........38,250 mg
Polyvidone K25.............16,000 mg
Talc6,500 mg
Calcium stéarate...................2,500 mg
Eudragit RL100.....................0,750 mg
Magnésium stéarate.............0,297 mg

Обвивка:
Magnésium stéarate...............1,480 mg
Macrogol Е 6000...................0,445 mg
6. 2. Физико-химични несъвместимости
Не са установени.
6.3. Срок на годност
5 години.
6.4. Специални условия на съхранение
Да се съхранява под 25°С.
Да се пази от влага и светлина.
6.5. Данни за опаковка
Блистер (PVC, алуминиево фолио), заедно с указание за употреба, в картонена кутия.
Съдържание на една опаковка:
20, 50, 60 и 100 таблетки с удължено освобождаване.
6.6. Препоръки при употреба
7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
гЕьгт/А, а.в. ШпапБка 100 920 27 Нюпоуес вюуак РЧериЬПс
8. Регистрационен № в регистъра по чл. 28 от ЗЛАХМ
20010375
9. Дата на първо разрешаване за употреба на лекарствения продукт (подновяване на разрешението)
18. 04. 2001 Г.
Дата на последната редакция на текста:
ноември 1997

Заместители за AGAPURIN SR 400 - (АГАПУРИН 400 # 60 ТАБЛ.) CF616

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта
Избор цени промоции онлайн магазин
Здраве плюс