АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
RASETRON РАСЕТРОН
1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
RASETRON film-coated tablets 1 mg РАСЕТРОН филмирани таблетки lmg
RASETRON film-coated tablets 2 mg РАСЕТРОН филмирани таблетки 2mg
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една филмирана таблетка Rasetron съдържа 1 mg Granisetron (като hydrochloride) Една филмирана таблетка Rasetron съдържа 2 mg Granisetron (като hydrochloride)
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки Описание
Rasetron таблетки 1 mg - бели, триъгълни, биконвексни, с диаметър 7,4 х 7,1 mm. маркирани с G1
Rasetron таблетки 2 mg - бели, триъгълни, биконвексни, с диаметър 8,7 х 8,4 mm, маркирани с G2
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1. Показания
Rasetron се прилага за профилактика и лечение на:
• Силно изразено и забавено гадене и повръщане, свързани с химиотерапия и лъчетерапия;
• Постоперативно гадене и повръщане.
4.2 Дозировка и начин на употреба
Възрастни
Дозата на Rasetron е 1 гп£ два пъти дневно или 2 т% веднъж дневно, до една седмица след химиотерапията или лъчелечението. Първата доза на продукта трябва да се приложи до един час преди началото но терапията. Максимална доза и продължителност на лечението
Максималната доза на Rasetron, приложен перорално за 24 часа не трябва да
надхвърля 9 т%.
Деца
Няма дастатьчно данни, на които да се базират подхдджщте схеми на лечение при деца под 12 години. Поради това продуктът не се лдилага .в тази възрастова група. Пациенти в напреднала възраст
Както при възрастни.
4.3. Противопоказания
Свръхчувствителност към активното и сродни на него вещества, както и към помощните вещества на продукта.
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Казепчт може да понижи мотилитета на долния чревен тракт и да доведе до подостра чревна непроходимост. При такива пациенти се изисква повишено внимание по време на лечението.
Лекарственият продукт съдържа лактоза, което го прави неподходящ при пациенти с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция.
4.5. Лекарствени и други взаимодействия
Няма данни за лекарствени взаимодействия между Яазеичт, циметидин и лоразепам.
Яазе^гоп е прилаган без проблеми при хора едновременно с бензодиазепини, невролептици и противоязвени продукти, често предписвани заедно с антиеметично лечение. Освен това, Каве^гоп не е показал взаимодействие с еметогенна противоракова химиотерапия.
Продуктът е прилаган безопасно при анестезирани пациенти, заедно с приложените анестетици и аналгетици.
Доказано е, че цитохромната система Р450 изоензими ЗА4 (участващи в метаболизма на някои от основните наркотични аналгетици)
4.6. Бременност и кърмене
Няма опит за прилагане на продукта по време на бременност. Затова Каветгоп не се прилага по време на бременността, освен ако няма наложителни причини за това. Няма данни за отделяне на продукта в кърмата. Поради това кърменето трябва да се прекъсне по време на лечението.
Приложението на Яазе^оп по време на бременност и кърмене трябва да се ограничи само до ситуации, когато потенциалната полза за майката оправдава потенциалния риск за плода и кърмачето.
4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма данни за повлияване на способността за шофиране и работа с машини от
продукта.
4.8. Нежелани лекарствени реакции
Обикновено Яазеггоп се понася добре. Както се съобщава за други лекарства от този клас, най-честите съобщавани нежелани реакции са били главоболие и запек, но в повечето случаи са били слабо до умерено изразени. :
В редки случаи се съобщават реакции на свръхчувствителност понякога тежки (напр. анафилаксия). Има съобщения и за други/даЪгични:: реакции, включително леки кожни обриви.
4.9. Предозиране
Няма специфичен антидот на продукта. В случай на предозиране трябва да се приложи симптоматично лечение. При високи дози (30 ггщ) венозно се съобщава за леко главоболие, но без други последици.

Заместители за РАСЕТРОН 2 МГ ТАБЛЕТИ # 5

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта