АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

Листовка: информация за пациента
 
Revlimid 5 mg твърди капсули
Revlimid 10 mg твърди капсули
Revlimid 15 mg твърди капсули
Revlimid 25 mg твърди капсули
леналидомид (lenalidomide)

 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
* Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
* Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
* Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното
заболяване са същите като Вашите.
* Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка.  

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Revlimid, и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Revlimid
3. Как да приемaте Revlimid
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Revlimid
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Revlimid и за какво се използва

*Какво представлява Revlimid
Revlimid съдържа активното вещество леналидомид. Това лекарство принадлежи към група
лекарства, които повлияват начина, по който функционира имунната Ви система.

*За какво се използва Revlimid
Revlimid се използва заедно с друго лекарство, наречено дексаметазон (противовъзпалително
лекарство), за лечение на възрастни с вид рак, наречен мултиплен миелом. Използва се, когато
вече сте имали едно или повече лечения от друг вид.

Какво представлява мултипленият миелом
Мултипленият миелом е вид рак, който засяга определен вид бели кръвни клетки, наречени
плазмени клетки. Тези клетки се събират в костния мозък и се делят неконтролируемо. Това
може да увреди костите и бъбреците.

Мултипленият миелом по принцип е нелечим. Признаците и симптомите обаче могат да бъдат
значително намалени или да изчезнат за период от време. Това се нарича "ремисия".

Как действа Revlimid
Revlimid действа чрез повлияване на имунната система на организма и пряко атакува рака. Той
действа по редица различни начини:
* като предотвратява развитието на раковите клетки
* като не позволява кръвоносни съдове да се разраснат в рака
* като стимулира част от имунната система да атакува раковите клетки.

Revlimid може да спре признаците и симптомите на влошаване на мултипления миелом:
 
* Revlimid забавя повторната поява на мултипления миелом с максимум 48 седмици в
сравнение с 20 седмици, ако не се приема Revlimid. 

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Revlimid  

Не приемайте Revlimid:

* ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или планирате да забременеете,
тъй като се очаква Revlimid да е вреден за нероденото дете (вижте точка 2,
“Предупреждения и предпазни мерки” и “Бременност и кърмене”).
*ако сте в състояние да забременеете, oсвен ако спазвате всички необходими мерки, за да
предотвратите забременяване (вижте точка 2, “Предупреждения и предпазни мерки” и
“Бременност и кърмене”). Ако сте в състояние да забременеете, при всяко изписване на
лекарството Вашият лекар ще записва, че необходимите мерки са били взети и ще Ви
предоставя това потвърждение.
* ако сте алергични към леналидомид или към някоя от останалите съставки на това
лекарство, изброени в точка 6. Обърнете се за съвет към Вашия лекар, ако мислите, че
може да сте алергични.

Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, уведомете Вашия лекар преди да приемете
Revlimid.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Revlimid.

За жени, приемащи Revlimid
Преди започване на лечението трябва да попитате Вашия лекар дали е възможно да
забременеете, дори ако мислите, че това е малко вероятно.

Ако е възможно да забременеете
*ще Ви бъдат направени тестове за бременност под наблюдението на Вашия лекар (преди
всяко лечение, на всеки 4 седмици по време на и 4 седмици след края на лечението),
освен когато е потвърдено, че фалопиевите тръби са премахнати или прекъснати, за да се
попречи на яйцеклетката да достигне до матката (тубарна стерилизация)  
И
*ще трябва да използвате ефективни методи на контрацепция 4 седмици преди началото
на лечението, по време на и до 4 седмици след прекратяване на лечението. Вашият лекар
ще Ви посъветва относно подходящите контрацептивни методи.

За мъже, приемащи Revlimid
Revlimid преминава в човешката сперма. Ако Вашата партньорка е бременна или в състояние
да забременее и не използва ефективни контрацептивни методи, трябва да използвате
презервативи по време на и 1 седмица след края на лечението, дори и ако сте имали вазектомия.

Всички пациенти
Преди да започнете лечението трябва да уведомите Вашия лекар, ако в миналото сте имали
кръвни съсиреци.
По време на лечението с Revlimid има повишен риск от развитие на кръвни съсиреци във
вените и артериите.

Преди и по време на лечението с Revlimid ще Ви бъдат провеждани редовни кръвни
изследвания, тъй като Revlimid може да причини спад на броя на кръвните клетки, които
помагат при борбата с инфекции (бели кръвни клетки) и на тези, които помагат за съсирването
на кръвта (тромбоцити). Вашият лекар трябва да Ви назначи кръвни изследвания:
* преди лечението
* всяка седмица през първите 8 седмици от лечението
* поне един път месечно след това.
 
Вашият лекар може да коригира Вашата доза Revlimid или да прекрати лечението в зависимост
от резултатите от кръвните изследвания и общото Ви състояние.

Преди да започнете лечението трябва да уведомите Вашия лекар, ако имате бъбречно
заболяване. Според тази информация Вашият лекар може да промени Вашата дозата Revlimid.

Не трябва да дарявате кръв по време на и 1 седмица след края на лечението.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако:
* сте имали сърдечен удар, някога сте имали кръвен съсирек или ако пушите, имате
високо кръвно налягане или високи нива на холестерола.
* имате висок общ брой тумори в цялото тяло, включително и в костния мозък. Това би
могло да доведе до състояние, при което туморите се разпадат и могат да причинят
необичайни нива на химични вещества в кръвта, което може да доведе до бъбречна
недостатъчност (това състояние се нарича тумор-лизис синдром).  
* сте имали алергична реакция, докато сте приемали талидомид, като например обрив,
сърбеж, оток, световъртеж или затруднено дишане.

В края на лечението трябва да върнете всички неизползвани капсули на Вашия фармацевт.

Деца и юноши
Revlimid не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Revlimid
Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате или наскоро сте приемали
някакви други лекарства. Това включва лекарства, закупени без рецепта, включително билкови
лекарства. Това се налага, защото Revlimid може да повлияе начина, по който действат някои
други лекарства. Освен това другите лекарства могат да повлияят начина, по който действа
Revlimid.

По-специално информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате някои от
следните лекарства:
* някои лекарства, използвани за предпазване от бременност като приемани през устата
противозачатъчни средства, тъй като те могат да престанат да действат
* някои лекарства, използвани при сърдечни проблеми, като например дигоксин
* някои лекарства, използвани за разреждане на кръвта, като например варфарин.

Бременност и кърмене

Бременност

За жени, приемащи Revlimid
Не трябва да приемате Revlimid, ако сте бременна, тъй като се очаква да навреди на нероденото
дете. Освен това, не трябва да забременявате докато приемате Revlimid.
Затова, ако сте жена, която може да забременее, трябва да използвате ефективни методи на
контрацепция. (вижте точка 2, “Какво трябва да знаете, преди да приемете Revlimid”).

Ако по време на лечението с Revlimid забременеете, трябва да спрете лечението и незабавно да
уведомите Вашия лекар.

За мъже, приемащи Revlimid
За мъжете, приемащи Revlimid, моля вижте точка 2 “Какво трябва да знаете, преди да приемете
Revlimid”. Ако Вашата партньорка забременее, докато приемате Revlimid, трябва незабавно да
уведомите Вашия лекар. Препоръчва се тя да се консултира с лекар.
 
Кърмене
Не трябва да кърмите докато приемате Revlimid, тъй като не е известно дали Revlimid
преминава в човешката кърма.

Шофиране и работа с машини
Не шофирайте или работете с машини, ако получавате нежелани лекарствени реакции като
замаяност, умора, сънливост или замъглено виждане.
 
Revlimid съдържа лактоза

Revlimid съдържа лактоза. Ако са Ви казвали, че имате непоносимост към някои захари,
посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете Revlimid.

 
3. Как да приемaте Revlimid

 
Revlimid трябва да се дава само от здравни специалисти с опит в лечението на мултиплен
миелом.

Revlimid се приема в комбинация с дексаметазон. Винаги приемайте Revlimid и дексаметазон
точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или
фармацевт. Направете справка с листовката на дексаметазон за допълнителна информация
относно приложението и ефектите му.

Препоръчителната доза е 25 mg веднъж дневно. Revlimid се приема на лечебни цикли, като
всеки цикъл е с продължителност 28 дни.

Доза Revlimid

Лечебен цикъл:
* На 1-ви - 21-ви ден: приемайте 25 mg Revlimid веднъж дневно
* На 22-ри - 28-ми ден: НЕ приемайте Revlimid
След края на всеки цикъл започнете нов.

Вашият лекар може да коригира Вашата доза Revlimid или да прекрати лечението в зависимост
от резултатите от кръвните изследвания и общото Ви състояние (вижте точка 2, “Какво трябва
да знаете, преди да приемете Revlimid”).

Дозировка на дексаметазон
Обичайната начална доза е 40 mg веднъж дневно. Дексаметазон също се приема на лечебни
цикли, като всеки цикъл е с продължителност 28 дни.
 
Първи 4 лечебни цикли:
* На 1-ви - 4-ти, 9-ти -12-ти и 17-ти - 20-ти ден: приемайте 40 mg дексаметазон веднъж
дневно
* На 21-ви - 28-ми ден : НЕ приемайте дексаметазон

Следващи лечебни цикли:
* На 1-ви - 4-ти ден: приемайте 40 mg дексаметазон веднъж дневно
* На 5-ти - 28-ми ден: НЕ приемайте дексаметазон
След края на всеки цикъл започнете нов.

Вашият лекар може да намали дозата дексаметазон въз основа на общото Ви състояние.
 
Как и кога да приемате Revlimid

Капсулите Revlimid трябва да се гълтат цели, за предпочитане с вода, веднъж дневно. Не
разчупвайте, не отваряйте и не дъвчете капсулите. Капсулите Revlimid могат да се приемат с
или без храна.

Трябва да приемате Revlimid по приблизително едно и също време всеки ден.

Продължителност на лечението с Revlimid
Revlimid се приема на лечебни цикли, като всеки цикъл е с продължителност 28 дни (вижте
“Лечебен цикъл” по-горе). Трябва да продължите лечебните цикли, докато Вашият лекар не Ви
каже да спрете.

Ако сте приели повече от необходимата доза Revlimid
Ако сте приели повече Revlimid отколкото Ви е предписано, незабавно уведомете Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Revlimid
Ако сте пропуснали да приемете Revlimid по обичайното време и:
* са минали по-малко от 12 часа: незабавно приемете капсулата.
* са минали повече от 12 часа: не приемайте капсулата. Приемете следващата капсула на
следващия ден в обичайното време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте
Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Revlimid може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки
ги получава.

Сериозни нежелани реакции, които могат да засегнат повече от 1 на 10 души
Revlimid може да намали броя на белите кръвни клетки, които се борят с инфекциите, и на тези,
които спомагат за съсирването на кръвта (тромбоцити), което може да доведе до нарушения,
свързани с кръвоизливи, например кръвоизлив от носа и поява на синини. Revlimid може да
причини образуване на кръвни съсиреци във вените (тромбоза).

Затова Вие трябва да уведомите Вашия лекар незабавно, ако получите:
* повишаване на температурата, втрисане, възпалено гърло, кашлица, язви в устата или
някакви други признаци на инфекция
* кървене или поява на синини без травма
* болка в гърдите или краката
* задух

Други нежелани реакции са дадени по-долу
Важно е да се отбележи, че малък брой пациенти с мултиплен миелом могат да развият
допълнителни видове рак и е възможно този риск да е увеличен при лечението с Revlimid,
следователно Вашият лекар трябва внимателно да прецени ползата и риска, когато Ви
предписва Revlimid.

Много честите нежелани реакции могат да засегнат повече от 1 на 10 души:
* Спад на броя на червените кръвни клетки, което може да причини анемия, водеща до
умора и слабост
* Запек, диария, гадене, обриви, повръщане, мускулни спазми, мускулни болки, болка в
костите, умора, генерализиран оток, включително отоци на крайниците
* Повишаване на температурата и грипоподобни признаци включително треска, мускулна
болка, главоболие и втрисане
* Изтръпване, усещане за болка или парене по кожата, болки в дланите или ходилата,
замаяност, тремор, промяна на вкуса
* Понижен апетит
* Ниски нива на калий в кръвта
* Болка в крака (което може да е симптом на тромбоза), болка в гърдите или задух (което
може да е симптом на кръвни съсиреци в белите дробове, наречена белодробен
емболизъм)
* Инфекция на белите дробове и горните дихателни пътища, задух
* Замъглено виждане
* Главоболие

Честите нежелани реакции могат да засегнат до 1 на 10 души:
* Всякакви инфекции
* Инфекция на околоносните синуси
* Кървене от венците, стомаха или червата
* Повишаване на кръвното налягане или спадане на кръвното налягане, забавен, ускорен
или неправилен сърдечен ритъм
* Повишена пигментация на кожата
* Кожни обриви, напукана кожа, лющене или белене на кожата
* Уртикария, сърбеж, сухота на кожата, засилено потене, дехидратация
* Възпаление на устата, сухота в устата, трудно преглъщанe
* Болка в корема
* Отделяне на много повече или много по-малко урина от обичайното (което може да е
признак на бъбречна недостатъчност), кръв в урината
* Задух, особено в легнало положение (което може да е симптом на сърдечна
недостатъчност)
* Затрудненo постигане на ерекция
* Болка в гърдите, разпространяваща се към ръката, шията, челюстта, гърба или стомаха,
усещане за изпотяване и задъхване, гадене или повръщане (които може да са симптоми
на сърдечен удар/инфаркт на миокарда).
* Удар, припадък
* Мускулна слабост
* Отичане на ставите
* Промени в тироидните хормони в кръвта, ниски нива на калций, фосфат или магнезий в
кръвта
* Депресия
* Катаракта
* Намалено виждане
* Глухота
* Отклонения във функционалните чернодробни показатели
* Нарушено равновесие, затруднена подвижност
* Звънтене в ушите (тинитус)

Нечестите нежелани реакции могат да засегнат до 1 на 100 души:
* Вътречерепен кръвоизлив
* Проблеми на кръвообращението
* Загуба на зрението
* Загуба на желание за секс (либидо)
* Уриниране в големи количества с болка в костите и слабост, които може да са симптоми
на бъбречно нарушение (синдром на Fanconi)
* Възпаление на дебелото черво (колит и тифлит), като и двете се проявяват като болка в
корема, подуване или диария
* Бъбречна тубулна некроза (вид нарушение на бъбреците), което може да е видно от
производството на много повече или много по-малко урина от обичайното
* Промяна в цвета на кожата, чувствителност към слънчева светлина
* Някои видове кожни тумори
* Видове алергични реакции, които могат да се проявят като уртикария, обриви, подуване
на очите, устата или лицето, затруднено дишане или сърбеж
(свръхчувствителност/ангиоедем)

Редките нежелани реакции могат да засегнат до 1 на 1000 души:
* Сериозна алергична реакция, която може да започне като обрив в една област, но да се
разпространи със значителна загуба на кожа по цялото тяло (синдром на СтивънсДжонсън
и/илитоксичнаепидермалнанекролиза).
* Тумор-лизис синдром – метаболитни усложнения, които могат да настъпят по време на
лечението на рак и понякога дори без лечение. Тези усложнения се причиняват от
продукти на разпада на умиращите ракови клетки и могат да включват следното: промени
в кръвната химия; високо ниво на калий, фосфор, пикочна киселина и ниско ниво на
калций, които в последствие водят до промени в бъбречната функция, сърцебиене,
гърчове и понякога смърт

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка:
* Внезапна или лека, но засилваща се болка в горната част на корема и/или гърба, която
продължава няколко дни, евентуално съпътствана от гадене, повръщане, температура и
ускорен пулс. Тези симптоми могат да се дължат на възпаление на панкреаса.
* Хриптене, задух или суха кашлица, които може да са симптоми, причинени от възпаление
на тъканите в белите дробове.
* Жълта пигментация на кожата, лигавицата или очите (жълтеница), светли изпражнения,
тъмна урина, сърбеж по кожата, обрив, болка или оток на корема – това може да са
симптоми на увреждане на черния дроб (чернодробно нарушение).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.


5. Как да съхранявате Revlimid
 
* Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
* Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера след
„EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
* Не използвайте това лекарство, ако забележите някаква повреда или признаци на
нарушаване на целостта на опаковката.
* Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Всички неизползвани капсули Revlimid трябва да се върнат на фармацевта. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Revlimid

Revlimid 7,5 mg твърди капсули:
* Активнoтo вещество е: леналидомид. Всяка капсула съдържа 7,5 mg леналидомид.
* Другите съставки са:
** капсулно съдържимо: лактоза, безводна; целулоза, микрокристална; кроскармелоза
натрий и магнезиев стеарат
** състав на капсулата: желатин, титанов диоксид (E171) и жълт железен оксид (Е172)
** печатно мастило: шеллак, пропилен гликол, калиев хидроксид и черен железен
оксид (E172).

Revlimid 15 mg твърди капсули:
* Активнoтo вещество е: леналидомид. Всяка капсула съдържа 15 mg леналидомид.
* Другите съставки са:
** капсулно съдържимо: лактоза, безводна; целулоза, микрокристална; кроскармелоза
натрий и магнезиев стеарат
** състав на капсулата: желатин, титанов диоксид (E171), индигокармин (Е132)
** печатно мастило: шеллак, пропилен гликол, калиев хидроксид и черен железен
оксид (E172).

Revlimid 25 mg твърди капсули:
* Активнoтo вещество е: леналидомид. Всяка капсула съдържа 25 mg леналидомид.
* Другите съставки са:
** капсулно съдържимо: лактоза, безводна; целулоза, микрокристална; кроскармелоза
натрий и магнезиев стеарат
** състав на капсулата: желатин, титанов диоксид (E171)
** печатно мастило: шеллак, пропилен гликол, калиев хидроксид и черен железен
оксид (E172).

Как изглежда Revlimid и какво съдържа опаковката

Твърдите капсули Revlimid 7,5 mg са бледожълти/бели, с надпис “REV 7.5 mg”.
Твърдите капсули Revlimid 15 mg са светлосини/бели с надпис “REV 15 mg”.
Твърдите капсули Revlimid 25 mg са бели с надпис “REV 25 mg”.

Капсулите се предлагат в опаковки. Всяка опаковка съдържа три блистера, всеки блистер с по
седем капсули. Това прави общо 21 капсули в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Celgene Europe Limited
1 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge
UB11 1DB
Великобритания

Притежател на разрешението за употреба
Celgene Europe Limited
1 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge
UB11 1DB
Великобритания

Производител
Penn Pharmaceutical Services Limited
Tafarnaubach Industrial Estate
Tredegar
Gwent
NP22 3AA
Великобритания

Celgene Europe Limited
1 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge
UB11 1DB
Великобритания

 

Заместители за РЕВЛИМИД 10МГ КАПС. # 21

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта