Warning: preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 23 in /home/aptekain/public_html/drugsInfo.php on line 7
ABILIFY 15 ( АБИЛИФИ 15МГ ТАБЛ. # 28 ) | Аптека-инфо предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!

АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

АБИЛИФАЙ 15МГ Х 28 ТАБЛ

ABILIFY 15 MG X 28 TABL

Информацията е предоставена само с информативна цел и не може да замести консултацията със специалист - лекар или фармацевт.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

ABILIFY е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши над 15 години.
ABILIFY е показан за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно
афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, които
страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с
арипипразол.

Дозировка и начин на употреба
Дозировка
Възрастни:
Шизофрения: препоръчваната начална дневна доза ABILIFY е 10 mg или 15 mg, с поддържаща
дневна доза 15 mg, приета веднъж дневно, независимо от храненето.
ABILIFY е ефективен при доза варираща от 10 mg до 30 mg дневно. Не е наблюдавана
повишена ефективност при дози по-високи от препоръчваната дневна доза от 15 mg въпреки, че
при отделни пациенти по-високи дози може да са от полза. Максималната дневна доза не
трябва да надвишава 30 mg.
Манийни епизоди: препоръчваната начална доза ABILIFY е 15 mg, приложена веднъж дневно,
независимо от храненето, като монотерапия или комбинирана терапия (вж.точка 5.1). При
някои пациенти по-високи дози може да са от полза. Максималната дневна доза не трябва да
надвишава 30 mg.
Преодотвратяване на рецидиви на манийни епизоди при биполярно афективно разстройство:
за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, приемали арипипразол като
монотерапия или конбинирана терапия, лечението продължава в същата доза. Промени в
дневната дозировка, включително намаляване на дозата, трябва да се обмислят в зависимост от
клиничното състояние.
Педиатрична популация:
Шизофрения при юноши над 15 години и възрастни: препоръчваната доза на ABILIFY е
10 mg/дневно, приложена веднъж дневно, независимо от храненето. Лечението започва с доза от 2 mg (с ABILIFY перорален разтвор 1 mg/ml) в продължение на 2 дни, титрирана до 5 mg за
още 2 дни за достигане на препоръчителната дневна доза от 10 mg. При необходимост,
последващо увеличение на дозите, трябва да се направи със стъпки от 5 mg, без да се
надвишава максималната дневна доза от 30 mg
ABILIFY е ефикасен при дози от 10 до 30 mg/дневно. При юноши не е наблюдавана увеличена
ефикасност при дневни дози по-високи от 10 mg, въпреки че някои пациенти може да се
повлияят благоприятно от по-високите дози.
ABILIFY не се препоръчва за пациенти на възраст под 15 години, поради отсъствие на данни за
ефикасност и безопасност
Раздразнителност свързана с аутизъм: безопасността и ефикасността на ABILIFYпри деца и
юноши до 18-годишна възраст все още не е установена. Наличните до момента данни са
описани в т. 5.1, но препоръки относно дозировката не могат да бъдат направени.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
По време на антипсихотичното лечение, подобряването на клиничното състояние на пациента
може да отнеме от няколко дни до няколко седмици, като през този период пациентите трябва
да бъдат под постоянно наблюдение.
Възникването на суицидно поведение е присъщо за психическите заболявания и афективните
разстройства и в някои случаи за него се съобщава скоро след започване или след смяна на
терапията с антипсихотици, включително и с арипипразол (вж.точка 4.8). Терапията с
антипсихотици трябва да се съпътства с наблюдение на високо-рисковите пациенти. Резултати
от епидемиологично проучване сред пациенти с шизофрения или биполярно афективно
разстройство предполагат, че няма повишен риск от склонност към самоубийство при употреба
на арипипразол в сравнение с други антипсихотици.
Сърдечно-съдови нарушения: Арипипразол трябва да се прилага предпазливо при пациенти с
доказано сърдечно-съдово заболяване (прекаран инфаркт на миокарда или исхемична болест на
сърцето, сърдечна недостатъчност или нарушения на проводимостта), мозъчно-съдово
заболяване, условия, които биха довели до предразположение към хипотония (обезводняване,
хиповолемия и лечение с антихипертензивни лекарствени продукти) или към хипертония, в
това число ускорена или злокачествена.
Съобщени са случаи на венозен тромбемболизъм (ВТЕ) при пациенти, приемащи
антипсихотични средства. Тъй като при тези пациенти често се наблюдават придобити рискови
фактори за ВТЕ, всички възможни рискови фактори следва да бъдат идентифицирани преди и
по време на терапията с ABILIFY и да се предприемат превантивни мерки.
Нарушения на проводимостта: При клинични изпитвания на арипипразол, честотата на QT
удължаване е било сравнимо с плацебо. Както и при другите антипсихотици, арипипразол
трябва да се използва предпазливо при пациенти с фамилна история на QT удължаване.
Тардивна дискинезия: при клинични проучвания в продължение на една година или по-малко,
случаите на необходимост от лечение на появилите се дискинезии по време на лечението с
арипипразол не са чести. При появата на признаци и симптоми на тардивна дискинезия при
пациенти на лечение с ABILIFY, трябва да се обмисли възможността за намаляване на дозата
или прекратяване на лечението. Тези симптоми може временно да се влошат или да се появят,
дори след спиране на лечението.

Невролептичен малигнен синдром (NMS): NMS е потенциално фатален комплекс от симптоми,
свързан с антипсихотичните лекарствени продукти. При клинични проучвания са докладвани
редки случаи на NMS по време на лечение с арипипразол. Клиничните прояви на NMS са
хиперпирексия, мускулна ригидност, нарушен ментален статус и данни за автономна
нестабилност (промени в пулса и кръвното налягане, тахикардия, диафореза и сърдечна
аритмия). Допълнително може да са налице и повишени стойности на креатин фосфокиназата,
миоглобинурия (рабдомиолиза) и остра бъбречна недостатъчност. Съобщава се също така,
обаче, и за повишени стойности на креатин фосфокиназа и рабдомиолиза, не непременно във
връзка с NMS.Ако пациентите развият признаци или симптоми, характерни за NMS, или имат
необяснимо висока температура без допълнителни клинични признаци на NMS, приема на
всички антипсихотични лекарствни продукти, включително ABILIFY, трябва да се
преустанови.
Гърчове: при клинични проучвания са докладвани не чести случаи на гърчове по време на
лечение с арипипразол. Ето защо, арипипразол трябва да се прилага с повишено внимание при
пациенти прекарали в миналото епизоди на гърчове или състояния свързани с гърчове.

Фертилитет, бременност и кърмене
Не са провеждани съответни контролирани проучвания с арипипразол при бременни жени.
Докладвани са конгенитални аномалии, обаче, не може да се установи причинно-следствена
връзка с арипипразол. Проучванията при животни не изключват възможността за поява на
токсичност (вж.точка 5.3). Пациентите трябва да бъдат съветвани да осведомят лекуващия
лекар в случай на поява на бременност или, ако планират такава по време на лечението с
арипипразол. Поради недостатъчните данни за безопасност при хора и резултатите получени от
репродуктивните проучвания при животни, този лекарствен продукт не трябва да се прилага по
време на бременност, освен в случаите, когато очакваната полза ясно оправдава потенциалния
риск за плода.
Арипипразол се отделя в млякото на плъхове по време на кърмене. Не е установено дали
арипипразол се отделя в човешката кърма. Пациентките трябва да бъдат съветвани да не кърмят
по време на лечението с арипипразол.

Заместители за ABILIFY 15 ( АБИЛИФИ 15МГ ТАБЛ. # 28 )

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта
Избор цени промоции онлайн магазин
Здраве плюс