Warning: preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 23 in /home/aptekain/public_html/drugsInfo.php on line 7
ARDUAN / АРДУАН АМП 2МЛ # 25 | Аптека-инфо предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!

АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

АРДУАН® (ARDUAN®)

                         прах и разтворител за инжекционен разтвор

 

 Ардуан е недеполяризиращ невромускулен блокер.
Ардуан блокира предаването между окончанието на моторния нерв и напречнонабраздената мускулатура в конкуренция с ацетилхолина чрез свързване с никотиновите рецептори, локализирани в моторната плочка на напречнонабраздената мускулатура.
За разлика от деполяризиращите невромускулни блокери като сукцинилхолин, Ардуан не предизвиква мускулни фибрилации.
Ардуан няма хормонална активност.

Приложението на ацетилхолинестеразни инхибитори като неостигмин, пиридостигмин или едрофониум премахват ефекта на невромускулния блок, предизвикан от Ардуан.

Ефектът на Ардуан да блокира невромускулното предаване е високо селективен за напречнонабраздената мускулатура.
Ардуан няма нито ганглиоблокираща, нито ваголитична или симпатомиметична активност, даже при нива на дозите няколко пъти по-високи от ED90 (дозата, необходима за получаване на 90% потискане на височината на мускулния отговор "twitch" на електрическо дразнене). Досега не са наблюдавани сърдечно-съдови ефекти от Ардуан.

Дозата от 0.05 мг/кг телесно тегло осигурява адекватна мускулна релаксация за различни хирургични интервенции със средна продължителност 40-50 минути.
Времето от приложението до настъпването на максимален невромускулен блок (onset time: начално време, време за настъпване на ефекта) зависи от приложената доза и варира от 1.5 до 5 минути.
Най-кратко е времето до настъпване на ефекта при дози до 0.07-0.08 мг/кг телесно тегло.
По нататъшно увеличение на дозата води до по-малко скъсяване на onset time, но значимо удължава действието
 

 Състав

  Всеки флакон съдържа 4 мг pipecuronium bromide;

всяка ампула с разтворител (2 мл) съдържа 0.9% физиологичен солев разтвор.

 

Показания

  Ардуан е показан като допълнително средство при обща анестезия за улесняване на ендотрахеалната интубация и осигуряване релаксацията на скелетната мускулатура по време на хирургични интервенции със средна и голяма продължителност.
Предизвиква ефективна релаксация на скелетната мускулатура за около 40-60 минути.

 
 Противопоказания

  Ардуан е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към лекарството (пипекурониум и/или бромни йони).

 

  Начин на приложение

  Както при всички други невромускулни блокери, дозировката на Ардуан трябва да се определя индивидуално за всеки пациент.
Видът на анестезията, очакваната продължителност на хирургичната интервенция, възможните взаимодействия с други лекарства, приложени преди или по време на анестезията, и състоянието на пациента трябва да се вземат предвид при определяне на дозата.
Препоръчва се използването на периферен невростимулатор за мониториране на невромускулния блок и периода на възстановяване.

Ардуан се прилага интравенозно като болусно инжектиране, за предпочитане по време на течащата инфузия или като перфузия.

Подобно на другите невромускулни блокери, Ардуан трябва да се прилага само от или под наблюдението на квалифициран специалист с добри познания за действието и приложението на тези лекарства.

Следните дози могат да служат като изходно ръководство за начална и поддържаща доза на Ардуан, чрез която се осигурява подходяща мускулна релаксация за хирургия със средна и голяма продължителност при балансирана анестезия с и без използване на Ардуан за улесняване на ендотрахеалната интубация.

  Възрастни

  Начални дози на Ардуан за интубация и последваща хирургия:

Препоръчителни дози: 0.08-0.1 мг/кг телесно тегло.

При тези дози се постигат условия за добра до отлична интубация за 150-180 секунди с продължителност на мускулната релаксация приблизително 60-90 минути.

Начални дози на Ардуан за хирургия след интубация със сукцинилхолин:
Препоръчителна доза: 0.05 мг/кг телесно тегло.


С тази доза релаксацията на скелетната мускулатура трае 30-60 минути.

Дози на Ардуан за поддържане на мускулната релаксация:
Препоръчителни дози: 0.01-0.02 мг/кг телесно тегло.

Тези поддържащи дози удължават подходящата за хирургия мускулна релаксация приблизително за 30-60 минути.               

На пациенти с бъбречна недостатъчност не се препоръчват дози над 0.04 мг/кг телесно тегло. (Може да настъпи удължаване на ефекта).

 

Деца и новородени

  В случай на комбинирана балансирана анестезия (диазепам-кетамин-азотен окис) при деца се препоръчват дози 0.08-0.09 мг/кг.

При новородени се препоръчват дози, по-ниски от препоръчителните за деца, т.е. 0.05-0.06 мг/кг.

Тези дози осигуряват необходимата мускулна релаксация за хирургична интервенция с продължителност 25-35 минути.
При необходимост мускулната релаксация може да бъде удължена за още 25-35 минути чрез допълнително приложение на 1/3 от началната доза.

Остатъчната релаксация може да се неутрализира бързо и сигурно чрез прилагане на неостигмин и атропин.

             При пациенти с наднормено телесно тегло се препоръчва приложение на доза, изчислена според идеалното телесно тегло.

             При хирургични интервенции с едновременно използване на Ардуан и инхалационни анестетици, дозите на Ардуан трябва да бъдат намалени, тъй като инхалационните анестетици усилват действието на Ардуан.

             При интубация със сукцинилхолин се препоръчва Ардуан да се прилага след изчезване на клиничните ефекти на сукцинилхолина.

Както при други недеполяризиращи средства, след интубация със сукцинилхолин времето за настъпване на невромускулния блок с Ардуан може да бъде скъсено, а максималната и общата продължителност на действие - удължени.

 

 Неутрализиране на ефекта

  Предизвиканата от Ардуан невромускулна блокада обикновено се прекратява спонтанно.
При необходимост ефектът може да се неутрализира чрез комбинирано приложение на 1-3 мг неостигмин и 0.5-1.25 мг атропин или 10-30 мг галантамин.

Неутрализирането на ефекта може да бъде установено чрез използване на периферен невростимулатор или наблюдение на обичайните клинични симптоми.
При необходимост антагонистът на Ардуан може да се приложи повторно.

 

 Предозиране

  В случай на предозиране и удължен невромускулен блок пациентът трябва да остане на механична вентилация и като антидот да се приложи в подходящи дози холинестеразен инхибитор (напр. неостигмин, пиридостигмин, едрофониум).

 
 Нежелани лекарствени ефекти

  Има съобщения за анафилактични и хистаминоидни реакции към невромускулни блокери.

Въпреки че липсват доказателства за Ардуан в това отношение, винаги трябва да се вземат предпазни мерки за овладяване на такива реакции в случай, че възникнат.

Специално внимание се изисква при приложение на Ардуан, особено в случай на известни предишни анафилактични реакции към невромускулни блокери, тъй като има съобщения за алергична кръстосана реактивност между невромускулните блокери.

В доза до 0.10 мг/кг телесно тегло Ардуан няма ганглиоблокиращи или ваголитични ефекти, може да се наблюдава само слаб ефект върху сърдечно¬съдовата система, кръвното налягане или сърдечната честота.
Брадикардия и спадане на кръвното налягане могат да се появят при пациенти, които са третирани с халотан или фентанил по време на увода в анестезия.
Ардуан не освобождава хистамин и само в редки случаи могат да се проявят анафилактични реакции.

 

 Лекарствени и други взаимодействия

  Следните лекарства могат да повлияят величината и/или продължителността на действие на недеполяризиращите невромускулни блокери:

 

Усилване и/или удължаване на действието

          инхалационни анестетици (халотан, метоксифлуран, диетилов етер, енфлуран, изофлуран, циклопропан)

            интравенозни анестетици (кетамин, фентанил, пропанидид, барбитурати, етомидат, гама-хидроксибутират)

           други недеполяризираиди мускулни релаксанти, предхождащи приложението на сукцинилхолин

           някои антибиотици (аминогликозидни и полипептидни антибиотици, имидазол, метронидазол и др.)

           диуретици, бета-адренергични блокери, тиамин, МАО-инхибитори, гуанидин, протамин, фенитоин, алфа-адренергични блокери, калциеви антагонисти, магнезиеви соли, лидокаин-приложен венозно.

 

 Отслабване на действието

Предхождащо продължително приложение на кортикостероиди, неостигмин, едрофониум, пиридостигмин, норадреналин, азатиоприн, теофилин, калиев хлорид, натриев хлорид и калциев хлорид, приложени преди хирургичната интервенция.

 
Усилване или отслабване на действието

Деполяризиращите мускулни релаксанти, приложени след въвеждането на пипекурониев бромид, могат да предизвикат усилване или отслабване на невромускулния блокиращ ефект (в зависимост от дозата, време на приложение и индивидуална свръхчувствителност).

  Други

Не се препоръчва смесването на Ардуан с други разтвори или лекарства в една и съща спринцовка или инфузионна банка.

 

 Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

 

 Тъй като Ардуан предизвиква релаксация и на дихателната мускулатура, при пациенти, третирани с препарата, е необходимо провеждане на изкуствена вентилация на белите дробове до възстановяване на спонтанното дишане.

Ардуан не трябва да се прилага без налично оборудване за интубация, механична вентилация, кислородна терапия и антагонисти (напр. неостигмин, пиридостигмин, едрофониум).

Има съобщения за анафилактични и хистаминоидни реакции към невромускулни блокери.
Въпреки че няма такива съобщения за Ардуан, винаги трябва да се вземат предпазни мерки за овладяване на такива реакции в случай, че възникнат.

 Ардуан няма сърдечно-съдови ефекти в рамките на миопаралитичните дози и не намалява брадикардия та, която може да се появи при употреба на някои анестетици или поради вагални рефлекси по време на хирургичната интервенция.

 Следователно, преценката за използване и/или дозиране на ваголитични средства за премедикация, като атропин, може да бъде от полза при хирургични интервенции, по време на които има вероятност да се появят вагални рефлекси (напр. използване на анестетици с известни вагостимулиращи ефекти, хирургия на окото и др.).
  

С оглед избягване на относително предозиране и да се направи адекватна оценка за възстановяването на невро мускулно то предаване, се препоръчва мониториране на блокиращите ефекти на Ардуан чрез периферен нервен стимулатор при всички пациенти със заболявания, за които е известно, че променят фармакологичните ефекти на това вещество.

Следните болестни състояния могат да повлияят фармакокинетиката и/или невромускулния блокиращ ефект на Ардуан:

 

Бъбречна недостатъчност

Продължителността на невромускулния блок от Ардуан и времето за възстановяване могат да бъдат удължени при пациенти с бъбречна недостатъчност.

 

Невромускулни заболявания

При пациенти с невромускулни заболявания Ардуан трябва да се използва с внимание, тъй като са възможни както удължаване, така и скъсяване на невромускулния блок.
При пациенти с миастения гравис или миастеничен синдром (Eaton Lambert syndrome) ниски дози на Ардуан могат да задълбочат ефекта.
При такива пациенти трябва да се проявява изключително внимание и да се използват много ниски дози.

 

Чернодробни заболявания

Ардуан трябва да се използва при чернодробни заболявания само ако възможната полза превишава евентуалния риск.
Малигнена хипертермия

Няма съобщения за предизвикана от Ардуан малигнена хипертермия при хора.
Поради това, че Ардуан никога не се прилага самостоятелно и тъй като появата на малигнена хипертермия по време на анестезия е възможна даже при отсъствие на познати отключващи агенти, клиницистите трябва да познават много добре ранните симптоми, потвърждаващата диагноза и лечението на малигнената хипертермия преди да започнат използването на който и да е анестетик.
При проучване върху чувствителни към малигнена хипертермия свине приложението на Ардуан не е свързвано с развитие на малигнена хипертермия.

 

Други

Както при други невромускулни блокери, по възможност трябва да се коригират електролитните нарушения, промените в pH на кръвта или дехидратацията.

Хипотермията може да удължи ефекта.

Хипокалиемия, дигитализация, диуретична терапия, хипермагнезиемия, хипокалциемия (трансфузия), хипопротеинемия, дехидратация, ацидоза, хиперкапния и кахексия могат да усилят или удължат ефекта.

Подобно на други недеполяризиращи миорелаксанти, Ардуан може да намали парциалното т ром бо пласт и ново и протромбиново време.

 

 Бременност и кърмене

 
Няма достатъчно данни за използване на Ардуан при бременни животни или хора, за да може да се определи потенциалната вреда за плода.
Ардуан трябва да се прилага при бременни жени след внимателна преценка и решение на лекаря, че ползата надвишава риска.

 

  Цезарово сечение

  От клинични изследвания с Ардуан като съпровождащ обща анестезия при цезаровосечение е очевидно, че Ардуан не повлиява Ардаг-нивата, мускулния тонус и сърдечно-съдовата адаптация на фетуса.
Нямадоказателства, че е наблюдаван какъвто и да е друг неблагоприятен ефект при новороденото, фармакокинетични изследвания на Ардуан показват, че много малки количества пипекурониев бромид преминават плацентарната бариера и достигат умбиликалната кръв.

 

 Предупрежаение

  Тъй като магнезиевите соли увеличават невромускулния блок, възстановяването от невромускулен блок, предизвикан от мускулни релаксанти, може да бъде незадоволително при пациентки, приемащи магнезиев сулфат за токсемия на бременността.
При такива пациентки дозата на Ардуан обикновено трябва да бъде намалена и невромускулният блок да се наблюдава чрез периферен нервен стимулатор.

 

 

Заместители за ARDUAN / АРДУАН АМП 2МЛ # 25

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта
Избор цени промоции онлайн магазин
Здраве плюс