Warning: preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 23 in /home/aptekain/public_html/drugsInfo.php on line 7
ANTEOVIN tablets / АНТЕОВИН ТАБЛ 3МГ # 21 | Аптека-инфо предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!

АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Anteovin tablets
Антеовин таблетки
ТЪРГОВСКО ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО СРЕДСТВО
ANTEOVIN tablets   АНТЕОВИН таблетки


КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

I. Ethinylestradiol 0.05 mg
Levonorgestrel 0.05 mg

ЛЕКАРСТВЕНА фОРМА

Таблетки

КЛИНИЧНИ ДАННИ

Терапевтични показания

Орална контрацепция.

 Дозировка и начин на приложение

Първи цикъл на приемане:

по 1 таблетка дневно в продължение на 21 дни от първия ден на менструалния цикъл (първият ден на менструацията се счита за ден 1).

 

Съставът на таблетките с различни цветове е различен.

Започва се от белите таблетки, след това се приемат оранжевите.
Не се налаза използването на друзи контрацептивни методи
- бариерни или спермицидни.

Следващи цикли:
Всеки следващ курс започва след пауза от 7 дни след края на предишния, като през тези 7 дни не се приемат таблетки.

През 7-дневната пауза трябва да се появи отпадно кръвотечение.
 
След ражкдане и след аборт:
Оралната контрацепция се започва от първия ден на втората спонтанна менструация.
Ако оралната контрацепция се започне в първия ден на първото спонтанно кръвотечение, възможно е таблетките да не предотвратят по-ранно настъпване на овулация, поради което през първите 2 седмици не може да се очаква сиаурен контрацептивен ефект.

При приемане на таблетките в следродовия период трябва да се вземе под внимание повишения риск от тромбоемболични заболявания, свързани с този период.


Особени обстоятелства, изискващи прилагането на допълнителни начини за контрацепция:

Пропуснати таблетки:
- Ако се закъснее с приемането на таблетката в обичайното време, тя трябва да се вземе възможно най-скоро и ако това стане до скедващият прием  не е необходима трябва да се приеме
- Ако закъснението надхвърля 12 часа, трябва да се взвеме следващата доза
вземе възможно най-скоро

допълнителна контрацепция.

- Ако са пропуснати повече от една таблетки, препоръчва се прилагането на допълнителни контрацептивни методи (спермицидни и бариерни) до настъпване на следващото кръвотечение от отпадане.

Гасгпро-интестинални смушения:
При случаи на повръщане и диария приемането на таблетките трябва да продължава, но трябва също да се използват други, механични методи на контрацепция.


Противопоказания

Тромбофлебити или тромбоемболични заболявания, анамнестични данни за тромбофлебит на дълбоките вени или тромбоемболични нарушения, нарушения на кръвосъсирването, заболявания на мозъчните съдове или коронарните артериии, кардиоваскуларни нарушения, тежки органични сърдечни заболявания, тежка хипертония.
Известен или подозиран карцином на гърдата, карцином на ендометриума или друг известен или подозиран естроген-зависим неопластичен процес.
Генитално кръвотечение от неизвестен произход.
Тежък диабет и други ендокринни заболявания.
 Хиперлипидемия (хипертриглицеридемия, хиперхолестеролемия).
Холестатична жълтеница на бременността или жълтеница, предшестваща оралната контрацепция.
Тумори на черния дроб.
Известна или подозирана бременност.
Утежнена през бременността отосклероза.
Очни нарушения от съдов произход.
Остри или тежки хронични чернодробни заболявания. (Синдром на Dubin Johnson и Rotor).

Гестационен херпес в анамнезата.
Сърповидно-клетъчна анемия.
Порфирия.
Свръхчувствителност към някоя от съставките.

Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Съществува общоприето мнение, основано на статистически доказателства, че при жените, използващи комбинирани хормонални контрацептиви, честотата на венозния тромбоемболизъм и на артериалната тромбоза (включително мозъчен и сърдечен инфаркт и субарахноидални кръвоизливи) е по-висока.
 Не винази настъпва пълно възстановяване след тези заболявания и трябва да се знае, че в някои случаи те могат да бъдат фатални.
 Не е известно каква е честотата на тези заболявания при жени, които използват ниско дозирани контрацептиви, но има данни, които подсказват, че тя е по-ниска, отколкото при тези,, използващи по-старите контрацептиви с по-високо съдържание на естроген.

 Някои фактори могат да доведат до повишаване на риска, като например тютюнопушене, обезитет, варици, кардиоваскуларни заболявания, диабет и мигрена.

Целесъобразността за  прилагане на комбинирани ора контрацептиви трябва да се преценява с оглед на обстоятелства при всяка отделна пациентка, преди тя да започне прие таблетките.

Рискът от артериална тромбоза, свързан с комбиниран контрацептиви, нараства с възрастта и този риск се утояват при тютюнопушещите.
Ето защо прилагането на комбинирани орални контрацептиви трябва да се избягва при жени от по-високата възрастова група и специално от пушачки, като им се препоръчва използването на алтернативни методи.

Не може да се изключи възможността за влошаване на някои хронични заболявания по време на прилагането на комбинирани орални контрацептиви.

Хормонални контрацептиви не трябва да се използват за период от 6 месеца след прекаран инфекциозен хепатит.

Описани са редки случаи на злокачествени тумори на черния дроб при продължително прилагане на орални контрацептиви.
Появата на доброкачествени чернодробни тумори също се свързва с употребата на орални контрацептиви.
Тумори на черния дроб трябва да се имат предвид,при диференциалната диагноза на болки в горната част на корема, уголемен черен дроб или поява на симптоми за вътрешен кръвоизлив.

Проведени са многобройни епидемиологични проучвания върху риска от обариален, ендометриален, цервикален карцином и карцином на гърдата при жени, които употребяват комбинирани орални контрацептиви.
Съществуват категорични данни, че комбинираните орални контрацептиви осъществяват значителна протекция по отношение на овариалния и ендометриалния карцином.

В някои проучвания се съобщава за повишен риск от цервикален карцином при продължително прилагане на орални контрацептиви, но съществуват неизяснени противоречия в каква степен рискът се дължи на сексуалните навици и други фактори.

Взаимовръзката с прилагането на орални контрацептиви остава все още недоказана.
Резултатите от някои проучвания сочат повишен риск от карцином на гърдата при възраст под 35 години, като рискът нараства с продължителността на употребата.
Въпреки това вероятността за повишен риск от карцином на гърдата е малка и намалява още повече при използването на ниско дозирани орални контрацептиви.
Вероятният риск трябва да се съпоставя с многото ползи от комбинираните орални контрацептиви, включително техния протективен ефект по отношение на овариалния и ендометриалния карцином.

Обширни епидемиологични проучвания показват, че липсва повишен риск от вътреутробни увреждания на плода при жени, приемали орални контрацептиви преди бременността.

Проучванията не отчитат също тератогенни ефекти, специално сърдечни аномалии и скъсяване на крайниците при прилагане на орални контрацептиви, приети по невнимание по време на ранната бременност.

Приложението на орални контрацептиви за предизвикване на менструация не бива да се използва като тест за бременност.
Орални контрацептиви не трябва да се използват по време на бременност за лечение на заплашващ или хабитуален аборт.

Препоръчва се при всяка пациентка, когато не се появи кръвотечение в края на цикъла, първо да се изключи евентуална бременност, преди да се продължи оралната контрацепция.

Причини за незабавно прекратяване на контрацепцията:

- Поява на мигрена при пациентки, които никоеа преди това не са имали оплаквания.

-Изостряне на съществуваща мигрена.
Всяко необичайно често или необичайно силно главоболие.

- Остро нарушение на зрението от всякакъв вид.
- Съмнение за тромбоза или инфаркт.
- Шест седмици преди планова операция и по време на имобилизация, напр. след инцидент, катастрофа и т.н.
- Значително повишаване на кръвното наляеане.
- Жълтеница.
- Явно изостряне на състояния, за които е изВестно,че се влошават при орална контрацепция или бременност (депресия, епилепсия).
- Бременност.

Предупреждения

Преди започването на орална контрацепция и предписването на който и да е препарат е необходимо да се избършат общ медицински и гинекологичен преглед (измерване на кръвното налягане, телесно тегло, изследване на чернодробната функция, преглед на гърдите, цитонамазка), серумни показатели (холестерол, триглицериди, кръвна захар), които след това да се провеждат редовно.

Преди започване на орална контрацепция трябва да се изключи евентуална бременност.

 Следните обстоятелства изискват щателно наблюдение по време на приема на таблетките:
анамнеза за сериозни депресивни състояния, мигрена, хиперлипидемия (хипертриглицеридемия, хиперхолестеролемия), обезитет, варикозни вени, диабет, хипертония, епилепсия, отосклероза, лупус еритематодес, тетания, мултиплена склероза, нарушена чернодробна функция, холелитиаза, сърдечно-съдови заболявания, бъбречни заболявания, хлоазма, маточна миоматоза, мастопатия, астма, използване на контактни лещи, или всяко друго заболяване, което има тенденция за влошаване през време на бременността.

При първата поява или влошаване на някое от посочените състояния оралната контрацепция трябва да се прекрати.

 Рискът от влошаване на хлоазмата, при която често не се стига до пълно възстановяване, може да се намали чрез избягване на продължително излагане на слънчева светлина.

 Лекарствени и други взаимодействия

Комбинации, които са противопоказани
- Ритонабир: риск от недостатъчна ефективност на контрацепцията поради понижено ниво на естрогени.
Препоръчват се друзи, особено механични методи на контрацепция.
Комбинации, които не са за препоръчване

- Антиконвулсанти (карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, примидон), гризеофулвин, рифабутин, рифампицин.
Посредством ускоряване на чернодробния метаболизъм на активните вещестда, ензимните индуктори намаляват ефикасността на контрацепцията по вpeме на приема

- Антибиотици (ампицилин, хлорамфеникол, неомицин, сулфонамиди, тетрациклини), дихидроерготамин.

фенилбутазон - предполага се, че намаляват контрацептивния ефект (трябва да се използва друг, нехормонален метод на контрацепция).

Антикоагуланти
- кумаринови или индандионови производни (при необходимост се препоръчва измерване на протромбиновото време и уточняване дозата на антикоагуланта)

Трициклични антидепресанти, мапротилин, бета-блокери (възможност за повишена бионаличност, риск от токсичност)

Орални антидиабетни средства, инсулин (възможно е да се наложи адаптиране на дозата)

Бромокриптин (намаляване на ефекта)

Хепатотоксични лекарства, особено дантролен (възможност за повишаване на хепатотоксичността, особено при жени над 35-годишна възраст)

Комбинации, изискващи предварителна внимателна преценка Циклоспорин:
вероятно чрез потискане на чернодробната елиминация на циклоспорина, приемането на Антеовин може да доведе до повишаване на плазменото ниво на циклоспорина, а оттам и на креатинина и на трансаминазата.

флунаризин:
риск от галакторея поради повишаване чувствителността на мамарната тъкан към пролактина.

Пациентки, приемащи Антеовин, не трябва да използват хербални препарати, които съдържат жълт кантарион
- Hypericum perforatum (St. Johns wort), тъй като при едновременна употреба може да се очаква намаляване на плазмената концентрация на етинилестрадиола.
Това може да доведе до загуба на терапевтичното действие, с евентуални последващи пробивни кръвотечения и нежелана бременност.

Взаимодействия с лабораторни тестове

Възможно е някои ендокринни и чернодробни функционални тестове да бъдат повлияни от оралните контрацептиви:

- Увеличение на протромбина и на факторите VII, VIII, IX и X; намален антитромбин 3; увеличение на норепинефрин-индуцираната тромбоцитна агрегация.

- Увеличение на глобулина, свързващ тиреоидните хормони CTBG), което води до увеличение на общото количество циркулиращ тиреоиден хормон, измерен посредством белтъчносвързан йод (PBI) и Т4 чрез колонен или радиоимунен метод.
Захващането на свободния Тз е понижено вследствие на увеличения TBG, а концентрацията на свободния Т4 остава непроменена.

- Възможно е да бъдат увеличени и други свързващи протеини в серума.
- Увеличени са свързващите половите хормони глобулини, което води до повишени нива на общото количество циркулиращи полови стероиди, макар че нивата на свободните, биологично активни части или намалява, или остават непроменени.

- Възможно е да бъдат увеличени HDL-холестероловата фракция (HDL-С) и триглицеридите, докато количеството на LDL-холестерола (LDL-C) и на общия холестерол (Total-C) може да бъде намалено

- Глюкозният толеранс може да бъде намален.

- Серумните концентрации на фолиевата киселина е възможно да намалеят при терапия с орални контрацептиви.
Това може да има клинично значение при жени, забременели непосредствено след спиране на оралните контрацептиви.

Бременност и кърмене


Бременност

При бременност препаратът трябва незабавно да се спре, тъй като някои проучвания посочват, че хормоналните контрацептиви, приемани по време на ранна бременност, могат леко да повишат риска от малформации на плода.
Други проучвания обаче не подкрепят такава зависимост.
Възможността за това не може да бъде изключена, но е сигурно, че ако съществува такъв риск, той е нищожно малък.

Малки количества орални контрацептивни стероиди са установени в млякото на кърмачки и има съобщения за малко на брой нежелани ефекти върху кърмачето, включително жълтеница и уголемяване на гърдите.
Комбинираните орални контрацептиви могат да намалят количеството на майчиното мляко.
По възможност кърмещите майки трябва да бъдат съветвани да не употребяват орални контрацептиви, а да използват други методи на контрацепция, докато напълно не отбият своето дете.

Ефекти върху способността за шофиране и управление на машини


Комбинираните орални контрацептиви не оказват влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции

Относително редки състояния, но достатъчно тежки, които налагат прекратяване на оралната контрацепция:

артериална хипертония, сърдечно-съдови инциденти, тромбоемболизъм, белодробен- емболизъм, инфаркт на миокарда, мозъчно
-съдови инсулти:

церебрален емболизъм, удар, венозни тромбози на ретината, мезентериума, малкия таз и долните крайници, тромбози на дълбоките вени, дълбоки тромбофлебити, холестатична жълтеница, нарушен серумен липиден профил, намален глюкозен толеранс, напрежение в гърдите, мастопатия, силно или необичайно главоболие, необичайна миеренозна болка, замаяност, нарушено зрение, чернодробен аденом, съмнение за вътрешен кръвоизлив, галакторея {необходими са изследвания за аденом на хипофизата), тумори на гърдите и матката, кожни обриви, алопеция, свръхчувствителност към някоя от съставките.

Относително по-чести, но не толкова тежки състояния, при които не се налага прекратяване на контрацепцията:

гадене, повръщане, леко главоболие, напрежение в гърдите, промяна в телесното тегло или либидото, депресивно настроение, акне, себорея, хирзутизъм, хлоазма, вагинална кандидоза, дразнене на очите от контактни лещи, необичайна умора и диария.

Кърмене

Промени 6 менструацията:

Намаляване на менструалното кръвотечение: това не е абнормен признак и трябва да се очаква при някои пациентки.
Счита се за полезен ефект при жени, които преди това са имали твърде обилна менструация.

 Липса на менструация:
много рядко кръвотечението от отпадане може изобщо да не се появи.
Ако таблетките са приемани правилно, бременност е малко вероятна, но въпреки това, преди да се започне нов цикъл таблетки, трябва да се изключи евентуална бременност.

 Дисменорея.

Аменорея след прекратяване на оралната контрацепция:
 аменорея поради ановулация може да се наблюдава след спиране на приема (най-вече при жени, които преди са имали нередовна менструация).
Менструацията обикновено се появява спонтанно.
Ако това не стане и след по-дълъг период, преди да се приложи лечение, е целесъобразно да се изследва хипофизата.

Кръвотечение между менструациите:
 Леко зацапване или по-силно кръвотечение може да се появи особено през първите няколко цикъла.
Обикновено не представлява сериозен проблем, освен в случаите, когато има пропуснати таблетки или се касае за възможно взаимодействие с други лекарства.
В случаи на упорити кръвотечения трябва да се има предвид органична причина.

Отражение върху функцията на наабъбречната и щитовидната жлеза:
Оралната контрацепция няма значим ефект върху адренокортикоидната функция, функционалният АКТХ тест не показва промени в кората на надбъбрека.
Намаленото ниво на кортикостероидите се дължи на повишаване на кортизол-свързващия капацитет на плазмените протеини.
Реакцията при теста с метирапон е по-слабо изразена, отколкото при жени, неприемащи орални контрацептиви, като е подобна на тази при бременност.
Изследването с радиоактивен йод не показва промяна във функцията на щитовидната жлеза.

Повишава се нивото на белтъчносвързания йод в серума, както е през бременността и по време на прием на естрогени.
Това се дължи по-скоро на повишения капацитет на плазмените протеини за свързване с тиреоидните хормони, отколкото на нарушение във функцията на-жлезата.
 По тези причини нивото на белтъчносвързания йод в серума при жени, приемащи орални контрацептиви, не бива да се третира като критерий за функцията на жлезата.


Ефект върху кръвната картина:
Оралните контрацептиви могат да ускорят утаяването на еритроцитите при липсата на друго съпътстващо заболяване.
Това се дължи на промяна в съотношението на фракциите на плазмените протеини.

Наблюдавано е също и повишение в плазмените нива на медта, желязото и на алкални фосфати.

Предозиране

Не са описани тежки последствия от предозиране дори в случа поглъщане на голям брой таблетки от деца.
При жени предозиране може да предизвика гадене и кръвотечение от отпадане.

Не се налага специално лечение на предозирането.
При предозиране, изискващо намеса през първите 2-3 часа, може да се направи стомашна промивка без опасност.

Няма специфичен антидот и по-нататъшното лечение трябва да бъде симптоматично.

Заместители за ANTEOVIN tablets / АНТЕОВИН ТАБЛ 3МГ # 21

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта
Избор цени промоции онлайн магазин
Здраве плюс