АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Номенклатура Е-Добавки, започващи с "E"
E 151 - Брилянтно черно BN / Brilliant Black BN / черно/ оцветител
E 402 Potassium alginate /Калиев алгинат/Стабилизатор
E 473 Sucrose esters of fatty acids /Захарни естери на мастни киселини/ Стабилизатор
E-153 — Vegetable Carbon / растителен въглен / ОЦВЕТИТЕЛ
E100 – Curcumin жълто оранжев оцветител
E101 – Рибофлавин / оцветител /
E103 Алканет, алканин, Тропеолин / Alkanet / оцветител /
E104 - Хинолиново жълто / Quinoline Yellow / / оцветител /
E1100 Amylase /Амилаза/
E120 – Кохинил / Cochineal, Carminic acid, Carmines / Карминова киселина Червен оцветител.
E1200 Polydextrose / Полидекстроза /
E1201 Polyvinylpyrrolidone / Поливинилпиролидон /
E124 - Понсо 4R, Кохинилово червено / Ponce 4R (puntsovyy4R) / ОЦВЕТИТЕЛ
E128 - Червен 2G / Red 2G / ОЦВЕТИТЕЛ
E129 - Алура червено АС /Allura red AC / ОЦВЕТИТЕЛ
E131 - / V Patent Blue / Синьо патентовано В / ОЦВЕТИТЕЛ
E132 - Индиготин, индигокармин / Indigotine, Indigo carmine/ ОЦВЕТИТЕЛ
E133 БРИЛЯНТНО СИНЬО / Brilliant blue FCF / ОЦВЕТИТЕЛ
E140 – хлорофил / Chlorophylis / ОЦВЕТИТЕЛ
E141 меден феофитин зелено / chloropyll and chlorophyllins / ОЦВЕТИТЕЛ
E142 - Зелен S (Green S) –Зелено / ОЦВЕТИТЕЛ
E150 тип „А”-„Д”- Карамел / Caramel „A”-„D” / ОЦВЕТИТЕЛ
E1505 Triethylcitrate / Триетилцитрат /
E1510 Ethanol / Етанол /
E1517 Glycerol diacetate /Глицерол диацетат/
E1520 Propylene glycol/Пропилен гликол/
E154 Brown FK / кафяв / ОЦВЕТИТЕЛ
E155: Brown HT / кафяв шоколат / оцветител
E160 (б) - анато (Arnatto, Annato), биксин, норбиксин оцветител
E160(c) - Paprika extract, capsanthin, capsorubin екстракт от паприка, капсантин, капсорубин Оцветител
E160(d) – Lycopene / Ликопен / оцветител
E160(e) - Beta-apo-8-carotenal C 30 Бета-апо-8 - каротинал ОЦВЕТИТЕЛ
E160(f) -Ethyl ester of beta-apo-8-carotenoic acid / Етилов естер каротин киселина Оцветител
E162 - Beetroot Red, Betanin / Бетанин / ОЦВЕТИТЕЛ
E163 - /Anthocyanins / Антоцианини ОЦВЕТИТЕЛ
E170 - Calcium carbonate / Калциев карбонат / ОЦВЕТИТЕЛ
E171 - Titanium dioxide / Титанов диоксид / ОЦВЕТИТЕЛ
E172 - Iron oxides and hydroxides / Железни оксиди и хидроксиди / оцветител
E173 Aluminium / АЛУМИНИЙ / ОЦВЕТИТЕЛ
E174 - Silver / Сребро / оцветител
E175 – Gold / Злато / ОЦВЕТИТЕЛ
E180 - Latolrubine BK / Рубинов литол литорубин / ОЦВЕТИТЕЛ
E181 - Tannic acid, tannins / Танинова киселина, танини / ОЦВЕТИТЕЛ
E200 Sorbic acid / Сорбинова киселина / – Консервант
E201 - Sodium sorbate / Натриев сорбат, натриева сол / КОНСЕРВАНТ
E202 - Potassium sorbate / Калиев сорбат / КОНСЕРВАНТ
E203 - Calcium sorbate / Калциев сорбат/ сорбинова киселина калциева сол / КОНСЕРВАНТ
E210 - Benzoic acid / Бензоена киселина / консервант
E211 - Sodium benzoate / Натриев бензоат/ консервант
E212 - Potassium sorbate / Калиев бензоат / КОНСЕРВАНТ
E213 - Calcium benzoate / Калциев бензоат / КОНСЕРВАНТ
E214 – Ethyl p-hydroxybenzoate / Етилпарабен/ КОНСЕРВАНТ
E215 – Sodium Ethyl p-hydroxybenzoate / Натриев етил p-хидрокси бензоат/ КОНСЕРВАНТ
E216 –Propyl p-hydroxybenzoate / Пропил p-хидрокси бензоат/ КОНСЕРВАНТ
E217–Sodium Propyl p-hydroxybenzoate / Натриев Пропил p-хидрокси бензоат/ КОНСЕРВАНТ
E218–Methyl p-hydroxybenzoate / Метил p-хидрокси бензоат/ КОНСЕРВАНТ
E219– Sodium methyl p-hydroxybenzoate / Натриев метил p-хидрокси бензоат/ КОНСЕРВАНТ
E220–Sulfur dioxide/ Серен диоксид/ КОНСЕРВАНТ
E221– Sodium Sulfite/ Натриев сулфит/ КОНСЕРВАНТ
E222– Sodium hydrosulfite/ Натриев хидросулфит/ КОНСЕРВАНТ
E223 Sodium Pyrosulfite (Sodium Metabisulfite) /Натриев пиросулфит (Натриев метабисулфит)/ консервант
E224 Potassium pyrosulfite, Potassium metabisulfite/Калиев пиросулфит, Калиев метадисулфит/консервант
E225 Potassium Sulfite /Калиев сулфит/консервант
E226 Calcium Sulfite/Калциев сулфит/ Kонсервант
E227 Calcium bisulfite, Calcium hydrogen sulfite /Калциев бисулфит, Калциев хидроген сулфит/ Консервант
E228 Potassium bisulfate, Potassium hydrogen sulfite/ Калиев бисулфит, калиев хидросулфит/Консервант
E230 Biphenyl (Diphenil) /Бифенил (Дифенил)/ Консервант
E231 Ortophenyl Phenol /Орто-фенилфенол /Консервант
E232 Sodium ortophenyl phenol /Натриев орто-фенилфенол/ Консервант
E234 Nisin /Низин/ Консервант
E235 Natamycin (Pimaricin)/ Натамицин или пимарицин/ Консервант
E236 Formic acid /Мравчена киселина/ Консервант
E237 Sodium formate/Натриев формат (формиат) /Консервант
E239 Hexamethylene tetramine /Хексаметилен тетрамин/ Консервант
E249 Potassium Nitrite/Калиев нитрит/ Консервант
E250 Sodium nitrite /Натриев нитрит/ Консервант
E251 Sodium nitrate /Натриев нитрат/Консервант
E252 Potassium nitrate /Калиев нитрат / Консервант
E260 Acetic acid /Оцетна киселина/ Консервант
E261 Potassium acetate /Калиев ацетат/ Консервант
E262 Sodium acetate, Sodium diacetate /Натриев ацетат, натриев диацетат/ Консервант
E263 Calcium acetate/Калциев ацетат/ Консервант
E264 Ammonium acetate /Амониев ацетат/ Консервант
E270 Lactic Acid /Млечна киселина /Консервант
E280 Propionic Acid /Пропионова киселина/ Консервант
E281 Sodium propionate /Натриев пропионат/ Консервант
E282 Calcium propionate /Калциев пропионат/ Консервант
E283 Potassium propionate /калиев пропионат/ Kонсервант
E290 Carbon dioxide /Въглероден диоксид/ Консервант
E296 Malic acid /Ябълчена киселина, Малонова киселина/ Консервант
E297 Fumaric acid /Фумарова киселина/ Консервант
E300 Ascorbic Acid /Aскорбинова киселина/ Aнтиоксидант
E302 Calcium ascorbate/Калциев аскорбат/ Антиоксидант
E303 Potassium ascorbate /Калиев аскорбат/ Антиоксидант
E304 Ascorbyl palmitate /Аскорбилпалмитат /Антиоксидант
E306 Tokopherols /Токофероли (Витамин Е)/ Антиоксидант
E307 Alpha-tocopherols /Алфа-токофероли/Антиоксидант
E308 Gamma-tokopherols /Гама-токофероли/Антиоксидант
E309 Delta- Tocopherols /Делта-Токофероли/ Антиоксидант
E310 Propyl gallate /Пропил галат/Антиоксидант
E311 Octyl gallate /Октил галат/ Антиоксидант
E312 Dodecyl gallat /Додецил галат/ Антиоксидант
E315 Erythorbic acid/Ериторбиева киселина/ Антиоксидантни
E316 Sodium Erythorbate /Натриев ериторбат/ Антиоксидант
E319 Tert-butyl Hydro Quinol, Tert-butyl Hidroquinone / Терт- бутил Хидро квинол, третичен-бутил хидрохинон /Антиоксидант
E320 Butilate hydroxyl-anisole /Бутил хидрокси анизол/ Антиоксидант
E321 Botylated hydroxytoluene/Бутилхидрокситолуен/ Антиоксидант
E322 Lecithin / Лецитин / Антиоксидант
E326 Potassium Lactate / Калиев лактат / Антиоксидант
E327 Calcium Lactate / Калциев лактат / Антиоксидант
E328 Ammonium lactate / Амониев лактат / Антиоксидант
E329 Magnesium lactate / магнезиев лактат / Антиоксидант
E330 Citric acid / Лимонена киселина / Антиоксидант
E331 Sodium citrate/ Натриев цитрат / Антиоксидант
E332 Potassium citrate / Калиев цитрат / Антиоксидант
E333 Calcium citrate / Калциев цитрат / Антиоксиданти
E334 Tartaric acid / Винена киселина / Антиоксидант
E335 Sodium tartarate/ натриев тартарат / антиоксидант
E336 Potassium tartarate / калиев тартарат / антиоксидант
E337 Sodium potassium tartarate / калиево-натриев тартарат / антиоксидант
E338 Phosphoric acid / фосфорна киселина / Антиоксидант
E339 Sodium phosphate / натриев ортофосфат / Антиоксидант
E340 Potassium phosphate / ортофосфат калий / Антиоксидант
E341 Calcium phosphate / Калциеви ортофосфати / Антиоксидант
E343 Magnesium phosphate /Mагнезиев ортофосфат/ Aнтиоксидант
E350 Sodium malates /Натриеви малати/ Антиоксидант
E351 Potassium malates /Калиев малат/ Антиоксиданти
E352 Calcium malate/ Калциев малат/ Антиоксидант
E353 Metatartaric acid /Метавинена киселина/ Антиоксидант
E354 Calcium tartrate /калциев тартарат/ Антиоксидант
E355 Adipic Acid/Адипинова киселина/ Антиоксидант
E357 Potassium adipinate /Калиев адипинат/ Антиоксидант
E363 Succinic acid/Янтарна киселина/ Антиоксидант
E365 Sodium fumarate /Натриев фумарат/ Антиоксидант
E366 Potassium fumarate /Kалиев фумарат/ Антиоксидант
E367 Calcium fumarate /Калциев фумарат/ Антиоксидант
E370 Heptonolactone /Хептонолактон/ Антиоксидант
E375 Niacin /Ниацин/ Антиоксидант
E380 Ammonium citrate /Амониев цитрат/ Антиоксидант
E381 Ammonium ferric citrate /Амониев цитрат на желязо/
E385 Calcium Disodium EDTA /Калциево динатриев диамин тетраацетат/Антиоксидант
E400 Alginic acid /Алгинова киселина/ Стабилизатор
E403 Ammonium alginate/Амониев алгинат/ Стабилизатор
E404 Calcium alginate /Калциев алгинат/ Стабилизатор
E405 Propylene glycol alginate /Пропилен гликол алгинат/ Стабилизатор
E406 Agar /Агар/ Стабилизатор
E410 Locust bean Gum /Гума Локус бийн/ Стабилизатор
E413 Tragacanth /Трагакант/ Стабилизатор
E414 Arabic Gum/Гума арабика/ Стабилизатор
E415 Xanthan gum /Гума ксантан/
E416 Karaya Gum /Гума карая/ Стабилизатор
E417 Tara gum /Гума тара/ Стабилизатор
E420 Sorbitol /Сорбитол/ Стабилизатор
E421Manithol /Манитол/ Стабилизатор
E422 Glycerol /Глицерол/ Стабилизатор
E431 Polyoxyethylene stearate /Полиоксиетилен стеарат/ Стабилизатор
E432 Polysorbate /Полизорбат/ Стабилизатор
E433 Polysorbate 80 /Полисорбат 80 / Стабиилизатор
E434 Polysorbate 40 /Полисорбат 40/ Стабилизатор
E435 Polysorbate 60 /Полисорбат 60/ Стабилизатор
E436 Polysorbate 65 /Полисорбат 65/ Стабилизатор
E440 Pectin /Пектин/ Стабилизатор
E441 Gelatine /Желатин/ Стабилизатор
E442 Ammonium phosphatides /Амониеви фосфати/ Стабилизатор
E450 Pyrophosphates (Diphosphates) /Пирофосфати, Дифосфати/ Стабилизатор
E451 Triphosphates /Трифосфати/ Стабилизатор
E452 Polyphosphates /Полифосфати/ Стабилизатор
E460 Cellulose /Целулоза/ Стабилизатор
E461 Methyl cellulose /Метил целулоза/ Стабилизатор
E463 Hydroxypropyl Cellulose /Хидрокси пропил целулоза/ Стабилизатор
E464 Hydroxypropyl methyl cellulose /Хидроксипропил метил целулоза/ Стабилизатор
E465 Ethyl methyl cellulose /Етил метил целулоза/ Стабилизатор
E466 Carboxy methyl cellulose, Sodium carboxy methyl cellulose /Карбоксиметил целулоза, Натриева карбоксиметил целулоза/
E469 Enzimatically hydrolysed carboxy methyl cellulose /Ензимно хидролизирана карбоксиметил целулоза/ Стабилизатор
E474 Sucroglycerides /Захароглицериди/ Стабилизатор
E475 Polygliceril esters of fatty acids /Полиглицеролови естери на мастни киселини/ Стабилизатор
E476 Polyglicerol polyricinoleate /Полиглицерол полирициноолеат/ Стабилизатор
E477 Propylene glycol esthers of fatty acids /Пропилен гликол естери на мастни киселини/ Стабилизатор
E478 Lactylated fatty acid esthers of glycerol and propilene glycol/Естери на лактилирани мастни киселини с глицерол и пропиленгликол/
E479b Termally oxydised soya bean oil with mono and diglycerides of fatty acids /Термично окислено соево масло с моно- и диглицериди на мастни киселини/Стабилизатор
E480 Dioctyl Sodium Sulphosuccinate /Натриев диоктилсулфосукцинат/ Стабилизатор
E481 Sodium stearoyl -2- lactylate /Натриев стеароил -2- лактилат/Стабилизатор
E482 Calcium stearoyl-2-lactylate /Калциев стеароил -2-лактилат/ Стабилизатор
E483 Stearyl tartarate/Стеарилтартарат/ Стабилизатор
E493 Sorbitan monolaurate/Сорбитан монолаурат/ Стабилизатор
E494 Sorbitan mono-oleate /Сорбитан моноолеат/Стабилизатор
E495 Sorbitan monopalmitate / Сорбитан монопалмитат /Стабилизатор
E500 Sodium carbonate /Натриев карбонат/ Минерална сол и емулгатор
E501 Potassium carbonate /Калиев карбонат/ Минерална сол и емулгатор
E503 Ammonium carbonate / Амониев карбонат/ Миннерална сол и емулгатор
E504 Magnesium carbonate/Магнезиеви карбонати/ Минерална сол и емулгатор
E507 Hydrochloric acid /Солна киселина/ Минерална сол и емулгатор
E508 Potassium Chloride /Калиев хлорид/ Минерална сол и емулгатор
E509 Calcium chloride /Калциев хлорид/ Минерална сол и емулгатор
E510 Ammonium chloride /Амониев хлорид/ минерална сол и емулгатор
E511 Magnesium chloride /Магнезиум хлорид/ Минерална сол и емулгатор
E513 Sulphuric acid /Сярна киселина/ Минерална сол и емулгатор
E514 Sodium solphate / Натриев сулфат/ Минерална сол и емулгатор
E515 Potassium suphate / Калиев сулфат / Минерална сол и емулгатор
E516 Calcium sulphate /Калциев сулфат/ Минерална сол и емулгатор
E518 Magnesium sulphate /Магнезиев сулфат/ Минерална сол и емулгатор
E519 Copper sulphate /Меден сулфат/ Минерална сол и емулгатор
E524 Sodium hydroxide /Натриев хидроксид/ Минерална сол и емулгатор
E525. Potassium hydroxide /Калиев хидроксид /Минерална сол и емулгатор
E526 Calcium hydroxyde /Калциев хидроксид/ Минерална сол и емулгатор
E527 Amonium hydroxide/Амониев хидроксид/ Минерална сол и емулгатор
E528 Magnesium hydroxide /Магнезиев хидроксид/Минерална сол и емулгатор
E530 Magnesium oxide /Магнезиев оксид/ Минерална сол и емулгатор
E535 Sodium ferrocyanide /Натриев фероцианид/ Минерална сол и емулгатор
E536 Potassium ferrocyanide /Калиев фероцианид/ Минерална сол и емулгатор
E541 Sodium aluminophosphate /Натриев алуминофосфат/ Минерална сол и емулгатор
E542 Bone phosphate /Костен фосфат/ Минерална сол и емулгатор
E551 Silica, Silicon dioxide /Силициев диоксид/ Минерална сол и емулгатор
E552 Calcium Silicate /Калциев силикат/ Минерална сол и емулгатор
E553a Magnesium silicates /Магнезиеви силикати/ Минерална сол и емулгатор
E553b Talc /Талк/ Минерална сол и емулгатор
E554 Sodium aluminium silicate/Натриев алумосиликат/ Минерална сол и емулгатор
E556 Calcium aluminium silicate /Калциев алумосиликат/ Минерална сол и емулгатор
E558 Bentonite /Бентонит/ Минерална сол и емулгатор
E559 Aluminium silicate - Kaolin /Алуминиев силикат - Каолин/ Минерална сол и емулгатор
E570 Stearic acid /Стеаринова киселина/ Минерална сол и емулгатор
E572 Magnesium stearate /Магнезиев стеарат/ Минерална сол и емулгатор
E575 Glucono- delta –latone /Глюконо-делта-лактон/ Минерална сол и емулгатор
E576 Sodium gluconate /Натриев глюконат/ Минерална сол и емулгатор
E577 Potassium gluconate /Калиев глюконат/ Минерална сол и емулгатор
E578 Calcium gluconate /Калциев глюконат/ Минерална сол и емулгатор
E579 Ferrous gluconate /Железен глюконат/ Минерална сол и емулгатор
E585 Ferrous lactate /Желязен лактат/ Минерална сол и емулгатор
E620 Glutamic acid /Глутаминова киселина/ овкусител
E621 Mono Sodium Glutamate (MSG) /Мононатриев глутамат/ Овкусител
E622 Monopossatium glutamate /Монокалиев глутамат/ Овкусител
E623 Calcium diglutamate /Калциев диглутамат/ Овкусител
E624 Monoammonium glutamate /Моноамониев глутамат/ Овкусител
E625 Magnesium diglutamate /Магнезиев диглутамат/ Овкусител
E626 Gunylic acid / Гуанилова киселина/ Овкусител
E627 Disodium guanylate /Динатриев Гуанилат/ Овкусител
E629 Calcium guanylate /Калциев гуанилат/ Овкусител
E631 Disodium inosinate /Динатриев инозинат/ Овкусител
E633 Calcium inosinate /Калциев инозинат/ Овкусител
E635 Disodium 5- ribonucleotide /Динатриев 5-рибонуклеотид/ Овкусител
E636 Maltol /Малтол/ Овкусител
E637 Ethylmaltol /Етилмалтол/ Овкусител
E640 Glycine and its Sodium salt /Глицин и натриевата му сол/ Овкусител
E900 Dimethyl Polysiloxane / Диметилполисилоксанови /
E901 Beeswaxes / Пчелен восък /
E905 Paraffine / Парафин /
E913 Lanolin / Ланолин /
E920 L-cystein / L-цистеин /
E921 L-cystin / L-цистин /
E925 Chlorine / Хлорин /
E926 Chlorine dioxide / Хлорен диоксид /
E928 Benzoyl peroxide / Бензоил пероксид /
E941 Nitrogen / Азот / хранителна добавка
E942 Diazomonooksid / Диазотен оксид / хранителна добавка
E950 Acesulphame potassium / Калиев ацесулфам / хранителна добавка
E951 Aspartame / Аспартам /
E952 Ciclamic acid / Цикламатната киселина /
E954 Sacharines /захарин и неговите натриеви, калиеви, калциеви соли/
E957 Thaumatin / Тауматин /
E965 Maltitol / малтитол и малтитолов сироп /
E967 Xylitol / Ксилитол /
E999 Quillaia extract / Куилая /
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта