АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Номенклатура Лекарства, започващи с "Z"
ZANLAN - RI018
ZANLAN - RK018
ZANLAN - RV031
ZANTAC - AI063
ZANTAC - AI064
ZANTAC - AK063
ZANTAC - AK064
ZANTAC - AV063
ZANTAC - AV064
ZAPRINEL - CG118
ZAPRINEL - CG119
Zaprinel 10 mg X 30 - CG694
Zaprinel 5 mg X 30 - CG693
Zaprinel A /ЗАПРИНЕЛ A 5 mg / 5 mg # 30 табл. - CG207
Zaprinel A - ЗАПРИНЕЛ A 10 mg / 5 mg # 30 табл. - CG208
Zaprinel A 10 mg/10 mg X 30 - CG783
Zaprinel A 5 mg/10 mg X 30 - CG782
ZAPRINEL PLUS - CG120
Zaprinel Plus 5 mg/1,25 mg X 30 - CV434
ZARANTA - CF840
ZARANTA - CF841
ZARANTA - CI202
ZARANTA - CI204
ZARANTA - CK203
ZARANTA - CK206
ZARANTA - CV312
ZARANTA - CV313
Zaranta 15 mg X 30 - CG842
Zaranta 30 mg X 30 - CG843
Zaranta 5 mg X 30 - CG712
ZAVESCA - AF419
ZAVESIN - GV028
ZEBINIX - NF782
ZEFFIX / ЗЕФИКС 100 mg # 28 - JF417
ZELDOX - NF398
ZELDOX - NF509
ZELDOX -ЗЕЛДОКС ТАБ. 40 МГ # 14 - NF852
ZEMPLAR - HF117
ZEMPLAR -( ЗЕМПЛАР 1 # 28 ) HF130
ZENBREST - LF113
ZenSetiv Adhesive Remover Spray (silicon based) 50 X 1 - YG060
ZenSetiv hydrocolloid paste 57 gram tube X 1 - YG061
ZenSetiv protective powder 28,3 gram X 1 - YG053
ZenSiv 1-p colostomy beige plaster window X 1 - YF960
ZenSiv 1-p colostomy beige plaster window X 1 - YF961
ZenSiv 1-p colostomy beige plaster window X 1 - YF962
ZenSiv 1-p colostomy beige plaster window filter 0 cut-to fit 10-20 mm X 1 - YF637
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter 0 cut-to fit 10-70 mm X 1 - YF628
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter O X 1 - YF948
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter O X 1 - YF949
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter pre-cut 0 25mm 10-20 mm X 1 - YF630
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter pre-cut 0 32mm 10-40 mm X 1 - YF632
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter pre-cut 0 38mm 10-40 mm X 1 - YF634
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter precut X 1 - YF952
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter precut X 1 - YF954
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter precut X 1 - YF956
ZenSiv 1-p colostomy beige window filter precut X 1 - YF958
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent X 1 - YF955
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent X 1 - YF957
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent X 1 - YF959
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter X 1 - YF950
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter 0 cut-to fit 10-70 mm X 1 - YF629
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter pre X 1 - YF953
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter pre-cut 0 25mm 10-20 mm X 1 - YF631
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter pre-cut 0 32mm 10-40 mm X 1 - YF633
ZenSiv 1-p colostomy beige window vent filter pre-cut 0 38mm 10-40 mm X 1 - YF635
ZenSiv 1-p colostomy mini beige window X 1 - YF963
ZenSiv 1-p colostomy mini beige window filter 0 cut-to fit 10-20 mm X 1 - YF638
ZenSiv 1-p colostomy transparent window filter X 1 - YF951
ZenSiv 1-p colostomy transparent window filter 0 cut-to fit 10-20 mm X 1 - YF636
ZenSiv 1-p ileostomy beige window 0 cut-to fit 10-20 mm X 1 - YF643
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF971
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF972
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF976
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF977
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF978
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF979
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF980
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF981
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF982
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter X 1 - YF983
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter 0 cut-to fit 10-20 mm X 1 - YF639
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter O X 1 - YF970
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter pre-cut 0 25mm 10-20 mm X 1 - YF640
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter pre-cut 0 32mm 10-40 mm X 1 - YF641
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter pre-cut 0 38mm 10-40 mm X 1 - YF642
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter precut X 1 - YF973
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter precut X 1 - YF974
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter precut X 1 - YF975
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure 0 cut-to fit 0- X 1 - YF657
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure pre-cut 0 25mm 0-25 X 1 - YF659
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure pre-cut 0 32mm 0-32 X 1 - YF661
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure pre-cut 0 38mm 0-38 X 1 - YF663
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 0 cut-to fit 0- X 1 - YF658
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent pre-cut 0 32mm 0-32 X 1 - YF662
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent pre-cut 0 38mm 0-38 X 1 - YF664
ZenSiv 1-p ileostomy beige window filter velcro closure vent pre-cut0 25mm 0-25 X 1 - YF660
ZenSiv 1-p ileostomy clear no filter 0 cut-to fit 10-20 mm X 1 - YF644
ZenSiv 1-p ileostomy mini beige window filter X 1 - YF984
ZenSiv 1-p ileostomy mini beige window filter X 1 - YF985
ZenSiv 1-p ileostomy mini beige window filter 0 cut-to fit 10-20 mm X 1 - YF645
ZenSiv 1-p Post-Op pouch, 10-100 мм X 1 - YG052
ZenSiv 1-p urostomy beige plaster window flex tap X 1 - YG044
ZenSiv 1-p urostomy beige plaster window flex tap 0 cut-to fit 0- X 1 - YF762
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap 0 cut-to fit 0- X 1 - YF757
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap O cut-to X 1 - YG042
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut 0 25mm 0-25 X 1 - YF758
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut 0 32mm 0-32 X 1 - YF759
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut 0 38mm 0-38 X 1 - YF760
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut краен преден отвор 0 25 mm X 1 - YG045
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut с краен преден отвор 0 32mm X 1 - YG046
ZenSiv 1-p urostomy beige window flex tap pre-cut с краен преден отвор 0 38mm X 1 - YG047
ZenSiv 1-p urostomy transparant flex tap 0 cut-to fit 0- X 1 - YF761
ZenSiv 1-p urostomy transparant flex tap O cut-to X 1 - YG043
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 40 ring X 1 - YF987
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 40 ring 40 mm X 1 - YF698
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 50 ring 50 mm X 1 - YF699
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 60 ring X 1 - YF989
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 60 ring 60 mm X 1 - YF701
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 70 ring X 1 - YF991
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 70 ring 70 mm X 1 - YF703
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 80 ring X 1 - YF992
ZenSiv 2-p colostomy beige window filter 80 ring 80 mm X 1 - YF704
ZenSiv 2-p colostomy beige window vent filter 50 X 1 - YF988
ZenSiv 2-p colostomy beige window vent filter 50 ring 50 mm X 1 - YF700
ZenSiv 2-p colostomy beige window vent filter 60 X 1 - YF990
ZenSiv 2-p colostomy beige window vent filter 60 ring 60 mm X 1 - YF702
ZenSiv 2-p colostomy clear filter 60 ring X 1 - YF993
ZenSiv 2-p colostomy clear filter 60 ring 60 mm X 1 - YF705
ZenSiv 2-p colostomy mini beige window filter 40 ring 40 mm X 1 - YF706
ZenSiv 2-p colostomy mini beige window filter 50 X 1 - YF994
ZenSiv 2-p colostomy mini beige window filter 50 ring 50 mm X 1 - YF707
ZenSiv 2-p colostomy mini beige window filter 60 ring 60 mm X 1 - YF708
ZenSiv 2-p convex baseplate 50 ring O cut-to fit X 1 - YG031
ZenSiv 2-p convex baseplate 60 ring O cut-to fit X 1 - YG033
ZenSiv 2-p convex baseplate 70 ring O cut-to fit X 1 - YG035
ZenSiv 2-p convex plaster+hydrocolloid baseplate 5 X 1 - YG034
ZenSiv 2-p convex plaster+hydrocolloid baseplate 6 X 1 - YG036
ZenSiv 2-p convex plaster+hydrocolloid baseplate 7 X 1 - YG037
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 100 ring X 1 - YF997
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 40 ring X 1 - YF995
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 50 ring 50 mm X 1 - YF694
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 50 пръстен X 1 - YF100
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 60 ring 60 mm X 1 - YF695
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 70 ring 70 mm X 1 - YF696
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter 80 ring X 1 - YF996
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro 60 пръстен X 1 - YG001
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro 70 пръстен X 1 - YG002
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro X 1 - YF998
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro X 1 - YF999
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure 50 ring 50 мм X 1 - YF682
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure 60 ring 60 mm X 1 - YF684
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 50 ring 50 мм X 1 - YF683
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 60 ring 60 mm X 1 - YF685
ZenSiv 2-p ileostomy beige window filter velcro closure vent 70 ring 70 mm X 1 - YF686
ZenSiv 2-p ileostomy mini beige window filter 50 r X 1 - YG003
ZenSiv 2-p ileostomy mini beige window filter 50 ring 50 mm X 1 - YF697
ZenSiv 2-p ileostomy transperent 60 ring 60 mm X 1 - YF711
ZenSiv 2-p normal baseplate 100 ring 0 cut-to fit X 1 - YG013
ZenSiv 2-p normal baseplate 100 ring 0 cut-to fit 100 mm X 1 - YF736
ZenSiv 2-p normal baseplate 40 ring 0 cut-to fit X 1 - YG008
ZenSiv 2-p normal baseplate 40 ring 0 cut-to fit 40 mm X 1 - YF725
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring 0 cut-to fit X 1 - YG009
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring 0 cut-to fit 50 mm X 1 - YF726
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut 0 25mm 50 mm X 1 - YF727
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut 0 32mm 50 mm X 1 - YF728
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut 0 38mm 50 mm X 1 - YF729
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut d 25mm X 1 - YG014
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut O 29mm X 1 - YG015
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut O 32mm X 1 - YG016
ZenSiv 2-p normal baseplate 50 ring pre-cut O 38mm X 1 - YG018
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring 0 cut-to fit X 1 - YG010
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring 0 cut-to fit 60 mm X 1 - YF730
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut 0 25mm 60 mm X 1 - YF731
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut 0 32mm 60 mm X 1 - YF732
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut 0 38mm 60 mm X 1 - YF733
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut O 25mm X 1 - YG017
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut O 29mm X 1 - YG020
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut O 32mm X 1 - YG019
ZenSiv 2-p normal baseplate 60 ring pre-cut O 38mm X 1 - YG022
ZenSiv 2-p normal baseplate 70 ring 0 cut-to fit X 1 - YG011
ZenSiv 2-p normal baseplate 70 ring 0 cut-to fit 70 mm X 1 - YF734
ZenSiv 2-p normal baseplate 80 ring 0 cut-to fit X 1 - YG012
ZenSiv 2-p normal baseplate 80 ring 0 cut-to fit 80 mm X 1 - YF735
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 40 ring 0 cut-to fit 40 mm X 1 - YF737
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 50 ring X 1 - YG021
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 50 ring X 1 - YG024
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 50 ring X 1 - YG026
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 50 ring X 1 - YG027
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 50 ring X 1 - YG028
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 50 ring 0 cut-to fit 50 mm X 1 - YF738
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 60 ring X 1 - YG023
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 60 ring X 1 - YG029
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 60 ring X 1 - YG030
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 60 ring X 1 - YG032
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 60 ring 0 cut-to fit 60 mm X 1 - YF739
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 70 ring X 1 - YG025
ZenSiv 2-p plaster+hydrocolloid baseplate 70 ring 0 cut-to fit 70 mm X 1 - YF740
ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 40 ring X 1 - YG048
ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 40 ring 40 mm X 1 - YF773
ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 50 ring X 1 - YG049
ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 50 ring 50 mm X 1 - YF774
ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 60 ring X 1 - YG050
ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 60 ring 60 mm X 1 - YF776
ZenSiv 2-p urostomy beige window flex tap 70 ring 70 mm X 1 - YF778
ZenSiv 2-p urostomy transparant flex tap 50 ring 50 mm X 1 - YF775
ZenSiv 2-p urostomy transparant flex tap 60 ring X 1 - YG051
ZenSiv 2-p urostomy transparant flex tap 60 ring 60 mm X 1 - YF777
ZENTEL - PI001
ZENTEL - PK002
ZENTEL - PV001
ZENTEL - ЗЕНТЕЛ 400 МГ # 1 PF007
ZENTEL 200 - ЗЕНТЕЛ ТАБЛЕТКИ 200 МГ. # 2
ZEPATIER 50mg/ 100mg X 28 - JF571
ZEPLAN 10 MG - CF570
ZEPLAN 10 MG - CI261
ZEPLAN 10 MG - CK261
ZEPLAN 10 MG - CV362
ZEPLAN 20 MG - CF571
ZEPLAN 20 MG - CI262
ZEPLAN 20 MG - CK262
ZEPLAN 20 MG - CV363
ZEQUIPRA - LF145
Zessly 100 mg X 1 - LF289
ZEVESIN - GF121
ZEVESIN - GI028
ZEVESIN - GK028
ZILAR - MF212
Zimag / БИОГЕЙМ ЦИМАГ ZN+MG КАПС Х60
ZINK + BIOTIN / АБО ФАРМА ЦИНК, БИОТИН КАПСУЛИ # 30
ZINK + BIOTIN / АБО ФАРМА ЦИНК,БИОТИН КАПС. # 60
Zinnat / ЗИНАТ ТАБЛЕТКИ 500 МГ. # 10
Zinnat 250 mg X 10 - JI149
Zinnat 250 mg X 10 - JK149
Zinnat 500 mg X 10 - JI148
Zinnat 500 mg X 10 - JK148
ZIPWELL - NF802
ZIPWELL - NF803
ZMAX - JF463
Zmax 2 g X 1 - JI144
Zmax 2 g X 1 - JK144
Zmax 2 g X 1 - JV117
ZOCOR - CF595
ZOCOR - CI264
ZOCOR - CI265
ZOCOR - CI266
ZOCOR - CI268
ZOCOR - CK263
ZOCOR - CK265
ZOCOR - CK266
ZOCOR - CK267
ZOCOR - CV364
ZOCOR - CV365
ZOCOR - CV366
ZOCOR - CV367
ZOCOR FORTE - CF596
ZOCOR FORTE - CI269
ZOCOR FORTE - CI271
ZOCOR FORTE - CK269
ZOCOR FORTE - CK270
ZOCOR FORTE - CV368
ZOCOR FORTE - CV369
ZODAC - RI012
ZODAC - RK012
ZODAC - RV025
Zodediab MR - AF498
Zofen / ЗОФЕН 30 # 60 - CG238
ZOFEN / ЗОФЕН 7.5 # 30 - CF788
Zofen / ЗОФЕН 7.5 # 60 - CG237
ZOFEN 30 MG / ЗОФЕН табл. 30мг х 28 - CF563
Zofen 30 mg X 28 - CG625
Zofen 30 mg X 60 - CG628
ZOFEN 7.5 / ЗОФЕН 7.5МГ # 28ТАБЛ.
Zofen 7.5 mg X 60 - CG627
Zofen plus / ЗОФЕН ПЛЮС ТАБЛ. 30 MG/12.5 MG # 28 - CG242
ZOLADEX - LF099
ZOLADEX - LF100
ZOLOFT - NF420
ZONAX - NF720
ZOSTATIN - CF726
ZOSTATIN - CF727
ZOSTATIN - CI379
ZOSTATIN - CI380
ZOSTATIN - CK379
ZOSTATIN - CK380
ZOSTATIN - CV371
ZOSTATIN - CV372
ZOSTATIN 10 MG - CI378
ZOSTATIN 10 MG - CK378
ZOSTATIN 10 MG - CV370
ZOVIRAX - DI059
ZOVIRAX - DK059
ZOVIRAX - JI004
ZOVIRAX - JK004
ZOVIRAX - SI010
ZOVIRAX - SK010
ZOVIRAX - SV001
ZOVIRAX / ЗОВИРАКС ОЧНА МАЗ 3% - 4.5ГР - SF079
ZOVIRAX 200 mg X 25 - JV107
ZOVIRAX CREAM - DV033
ZOVIRAX Cream tube / ЗОВИРАКС 5% КРЕМ 2ГР
ZOXON - GI015
ZOXON - GI016
ZOXON - GK015
ZOXON - GK016
ZOXON - GV012
ZOXON - GV013
ZOXON 2 / ЗОКСОН 2 ТАБЛ. 2 МГ # 30 - CF513
Zoxon 2 2 mg X 30 - CG314
ZOXON 4 - CF514
Zoxon 4 4 mg X 30 - CG315
Zykalor 10 mg X 30 - NF911
Zykalor 15 mg X 30 - NF904
ZYLIT - BV018
ZYLLT - BF188
ZYLLT - BI018
ZYLLT - BK018
ZYPADHERA / ЗИПАДЕРА 300 МГ ПО 1 - NF578
Zypadhera / ЗИПАДЕРА 300 МГ ПО 1 - NF865
ZYPADHERA / ЗИПАДЕРА 405 МГ ПО 1 - NF579
Zypadhera / ЗИПАДЕРА 405 МГ ПО 1 - NF866
ZYPREXA - NF767
ZYPREXA - NF768
ZYPREXA VELOTAB - NF769
ZYPREXA VELOTAB - NF770
ZYRTEC - RI015
ZYRTEC - RI016
ZYRTEC - RK015
ZYRTEC - RK016
ZYRTEC - RV028
ZYRTEC - RV029
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта